Lokacijska dozvola

Lokacijska dozvola je upravni akt izdan na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09) u skladu s dokumentima prostornog uređenja i posebnim propisima na temelju koje se provodi svaki zahvat u prostoru.

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole podnosi investitor.

Lokacijska dozvola sadrži izvod iz dokumenata prostornog uređenje na temelju kojih se izdaje, a ovisno o vrsti zahvata u prostoru lokacijskom dozvolom se određuje:

 • - oblik i veličina građevne čestice, odnosno obuhvat zahvata u prostoru
 • - namjena građevine
 • - veličina i površina građevine
 • - smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru
 • - oblikovanje građevine
 • - uređenje građevne čestice
 • - način i uvjete priključenja čestice, odnosno građevine na javnoprometnu površinu i komunalnu infrastrukturu
 • - način sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš i druge elemente važne za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima.

Iznimno, lokacijska dozvola se ne izdaje za zahvate određene Pravilnikom o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola. Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole podnosi se Područnom uredu za prostorno uređenje, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove i promet, odnosno pripadajućim područnim odsjecima na čijem se području planira zahvat u prostoru, na obrascima koji se nalaze u pisarnici.

Iznimno, za neke građevine koje su od važnosti za Republiku Hrvatsku, lokacijsku dozvolu izdaje Ministarstvo zaštite okoliša,i prostornog uređenja i graditeljstva.

 Lokacijsku dozvolu izdaje županijski ured, odnosno ured Grada Zagreba, nadležan za poslove prostornog uređenja na čijem se području planira zahvat u prostoru, ako Zakonom o Prostornom uređenju ili posebnim zakonima nije drugačije određeno.

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja izdaje lokacijske dozvole za građevine važne za Državu. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja izdaje lokacijsku dozvolu za zahvate u prostoru koji obuhvaćaju područje dvije ili više županija.

 •  Ako je riječ o građevini za koju nije potrebno ishoditi građevnu dozvolu, zahtjevu se prilaže:
 • idejni projekt u smislu posebnog propisa,
 • dokaz o pravu vlasništva građevine ili ugovor, odnosno akt nadležnog tijela na temelju kojega je podnositelj zahvata stekao pravo izvođenja zahvata u prostoru

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

Ne smije biti stariji od 6 mjeseci. Kontakt podaci: Područni uredi za katastar Republike Hrvatske

IZVOD IZ GRUNTOVNICE /ZEMLJIŠNE KNJIGE/ VLASNIČKI LIST

Sva ova dokumentacija se slaže u jedan fascikl i u 5 primjeraka predaje se Područnom Uredu za Prostorno uređenje i graditeljstvo.

NA OSNOVU OVE DOKUMENTACIJE IZDAJE SE LOKACIJSKA DOZVOLA

Dodaj komentar

Obavijesti me o sljedećem komentaru.

Sigurnosni kod
Osvježi

Kalendar događaja

Hrvatski zavod za zapošljavanje

 • Opis posla: OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE IZRADA PRAVILNIKA ZAŠTITE OD POŽARA ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI HIDRANTSKE MREŽE ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI SUSTAVA VATRODOJAVE I PLINODETEKCIJE ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI SPRINKLER INSTALACIJE ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI UREĐAJA ZA ODVOD DIMA I TOPLINE ISPITIVANJE PROTUPOŽARNIH KLOPKI I VRATA ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA IS

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 24.07.2016, Mjesto rada: DUGA RESA, Općina: DUGA RESA, Županija: KARLOVAČKA

 • Opis posla: STRUKOVNI UČITELJ/STRUKOVNA UČITELJICA ZA ODRŽAVANJE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.07.2016, Mjesto rada: VARAŽDIN, Općina: VARAŽDIN, Županija: VARAŽDINSKA

 • Opis posla: GLAVNI/A ISTRAŽITELJ/ICA ZRAKOPLOVNIH NESREĆA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 11.07.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.07.2016, Mjesto rada: SLAVONSKI BROD, Općina: SLAVONSKI BROD, Županija: BRODSKO-POSAVSKA

 • Opis posla: RADNIK / RADNICA NA IZRADI ALU I PVC STOLARIJE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 24.07.2016, Mjesto rada: SISAK, Općina: SISAK, Županija: SISAČKO-MOSLAVAČKA

 • Opis posla: DOMAR I POMOĆNI TEHNIČKI RADNIK (M/Ž), Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 02.07.2016, Mjesto rada: KORČULA, Općina: KORČULA, Županija: DUBROVAČKO-NERETVANSKA

 • Opis posla: DOKTORAND/ICA-ASISTENT/ICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 24.07.2016, Mjesto rada: POREČ-PARENZO, Općina: POREČ-PARENZO, Županija: ISTARSKA

 • Opis posla: STRUČNI SURADNIK / STRUČNA SURADNICA - TEHNOLOG/TEHNOLOGINJA  PRAĆENJE I PRIMJENA PROPISA IZ PODRUČJA DJELATNOSTI PREHRAMBENE INDUSTRIJE UPOZNAVANJE S POSLOVIMA I RADNIM ZADACIMA TEHNOLOGA UPOZNAVANJE S OSNOVNIM SIROVINAMA MIKROBIOLOGIJA ISPITIVANJE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI I KVALITETE SIROVINE POSLOVI VEZANI ZA ANALIZU SIROVINA, ANALIZU VODE, ANALIZU GOTOVIH PROIZVODA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH

 • Opis posla: ODRŽAVANJE I POPRAVAK OPREME STROJEVA U PROIZVODNJI (TRANSPORTERI, ELEKTROMOTORI). NABAVA I BRIGA ZA ALAT. MOGUĆ RAD NA VISINI. ZAPOSLENJE NA ODREĐENO UZ PROBNI ROK 6 MJESECI., Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 27.07.2016, Mjesto rada: MOLVE GREDE, Općina: MOLVE, Županija: KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

 • Opis posla: KONTROLOR/KONTROLORKA NA ISPITNOJ STANICI, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.07.2016, Mjesto rada: VARAŽDIN, Općina: VARAŽDIN, Županija: VARAŽDINSKA

 • Opis posla: NABAVA MATERIJALA U RADIONICI ZA OBRADU METALA, ODRŽAVANJE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 08.07.2016, Mjesto rada: ZADAR, Općina: ZADAR, Županija: ZADARSKA

 • Opis posla: SERVISER/SERVISERKA MOBILNIH UREĐAJA I TABLETA - SERVISIRANJE MOBITELA (SMARTPHONE) I TABLETA., Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.07.2016, Mjesto rada: DUBROVNIK, Općina: DUBROVNIK, Županija: DUBROVAČKO-NERETVANSKA

 • Opis posla: OPIS POSLA: SERVISIRANJE MOBITELA (SMARTPHONEA) I TABLETA I OSTALE RAČUNALNE OPREME. KONTAKT ISKLJUČIVO PUTEM E-MAIL ADRESE: MATIJA.ZADRAVEC@STS.HR, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.07.2016, Mjesto rada: RIJEKA, Općina: RIJEKA, Županija: PRIMORSKO-GORANSKA

 • Opis posla: NASTAVNIK/CA ELEKTROTEHNIČKE GRUPE PREDMETA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.06.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: REFERENT U UPRAVNOM ODJELU ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 02.07.2016, Mjesto rada: ČAKOVEC, Općina: ČAKOVEC, Županija: MEĐIMURSKA

 • Opis posla: RADNO MJESTO II.VRSTE - VIŠI/A LABORANT/ICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.07.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: RADNO MJESTO III. VRSTE - INFORMATIČKI/A REFERENT/ICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 23.07.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: STRUČNJAK ZAŠTITE NA RADU, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.06.2016, Mjesto rada: DONJI KRALJEVEC, Općina: DONJI KRALJEVEC, Županija: MEĐIMURSKA

 • Opis posla: DIPLOMIRANI/A INŽENJER/KA BRODOSTROJARSTVA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 08.07.2016, Mjesto rada: PULA-POLA, Općina: PULA-POLA, Županija: ISTARSKA

 • Opis posla: STRUČNI/A UČITELJ/ICA ELEKTRO SKUPINE PREDMETA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.07.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: PROVOĐENJE PREVENTIVNIH I KOREKTIVNIH AKTIVNOSTI, PRAĆENJE I KONTROLA PARAMETARA PROCESA PROIZVODNJE, IZRADA TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE TE OSTALI NADZORI PROCESA PROIZVODNJE U SKLADU SA CERTIFIKATIMA., Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 24.07.2016, Mjesto rada: ČAVOGLAVE, Općina: RUŽIĆ, Županija: ŠIBENSKO-KNINSKA

 • Opis posla: POGONSKI/A INŽENJER/KA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 28.06.2016, Mjesto rada: KUPINEČKI KRALJEVEC, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: RADNO MJESTO I. VRSTE - POSLIJEDOKTORAND/ICA U ZAVODU ZA POLIMERNO INŽENJERSTVO I ORGANSKU KEMIJSKU TEHNOLOGIJU, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 23.07.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: REFERENT/REFERENTICA ZA ZAŠTITU NA RADU, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 27.06.2016, Mjesto rada: SVETA NEDELJA, Općina: SVETA NEDELJA, Županija: ZAGREBAČKA

 • Opis posla: RADNO MJESTO I. VRSTE - ASISTENT/ICA U ZAVODU ZA FIZIKALNU KEMIJU, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 23.07.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: INŽENJER/KA III, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.07.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: RADNO MJESTO I. VRSTE - ASISTENT/ICA U ZAVODU ZA ANALITIČKU KEMIJU, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 23.07.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: INŽENJER/KA II, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.07.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: RADNIK/RADNICA U TEHNIČKOJ PRIPREMI, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 03.07.2016, Mjesto rada: ĐAKOVO, Općina: ĐAKOVO, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: SURADNIK / SURADNICA ZAŠTITE NA RADU, ZAŠTITE OD POŽARA, ZAŠTITE OKOLIŠA, ZAŠTITE OD BUKE I ZAŠTITE I SPAŠAVANJA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.07.2016, Mjesto rada: SPLIT, Općina: SPLIT, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: DIPLOMIRANI/A INŽENJER/KA STROJARSTVA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 08.07.2016, Mjesto rada: PULA-POLA, Općina: PULA-POLA, Županija: ISTARSKA

 • Opis posla: POTREBNO ZVANJE: DIPL.ING. ELEKTROTEHNIKE SA ZAVRŠENIM ISPITOM ZA OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE -NAPREDNO POZNAVANJE INFORMATIKE -NAPREDNO POZNAVANJE ENGLESKOG JEZIKA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 23.07.2016, Mjesto rada: ŠIBENIK, Općina: ŠIBENIK, Županija: ŠIBENSKO-KNINSKA

 • Opis posla: VIŠI REFERENT ZA GRADITELJSTVO (M/Ž), Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 29.06.2016, Mjesto rada: VINKOVCI, Općina: VINKOVCI, Županija: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

 • Opis posla: NASTAVNIK/CA STOJARSKE SKUPINE PREDMETA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.07.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: SISTEM ANALITIČAR/KA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.07.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: DIPLONIRANI/A INŽENJER/KA BRODOGRADNJE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 08.07.2016, Mjesto rada: PULA-POLA, Općina: PULA-POLA, Županija: ISTARSKA

 • Opis posla: DIZAJNER/ICA DJEČJE ODJEĆE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 10.07.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: MENADŽER/ICA PROIZVODA ZA GRIJANJE, VODOVOD I KLIMATIZACIJU, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.06.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: STRUČNI/A REFERENT/ICA ZA KATASTARSKE POSLOVE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.07.2016, Mjesto rada: NOVSKA, Općina: NOVSKA, Županija: SISAČKO-MOSLAVAČKA

 • Opis posla: MENADŽER/ICA PROIZVODA ZA GRAĐEVINSKE MATERIJALE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.06.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: ADMINISTRATOR/ICA SUSTAVA II, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.07.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: DJELATNIK/CA NA KONSTRUKCIJI I STROJARSKOJ TEHNOLOGIJI, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.07.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: ADMINISTRATOR/ICA I, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.07.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: KALKULANT/ICA U GRAĐEVINARSTVU, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 24.07.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: VODITELJ BRODICE C KATEGORIJE , MOŽE I B KATEGORIJE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 05.07.2016, Mjesto rada: KORČULA, Općina: KORČULA, Županija: DUBROVAČKO-NERETVANSKA

 • Opis posla: DOMAR/KA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.07.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: UPOZNAVANJE FAZA RADA U ODRŽAVANJU U STROJARNICI I BRAVARIJI, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 27.06.2016, Mjesto rada: OSIJEK, Općina: OSIJEK, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: INŽENJER/KA III, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.07.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: INŽENJER/KA III, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.07.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: INŽENJER/KA III, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.07.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: -RAD NA PROJEKTIMA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE, U ŠIBENIKU I OKOLICI, POTREBNO POZNAVANJE INFORMATIKE,POZNAVANJE ENGLESKOG JEZIKA -MOGUĆNOST ZAPOSLENJA NAKON ISTEKA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 23.07.2016, Mjesto rada: ŠIBENIK, Općina: ŠIBENIK, Županija: ŠIBENSKO-KNINSKA

 • Opis posla: INŽENJER/KA III, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.07.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: SURADNIK / SURADNICA U STROJARSTVU, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.06.2016, Mjesto rada: SPLIT, Općina: SPLIT, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: INŽENJER/KA II, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.07.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: VODITELJ/VODITELJICA PROIZVODNJE - INŽENJER/INŽENJERKA STROJARSTVA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.06.2016, Mjesto rada: VARAŽDIN, Općina: VARAŽDIN, Županija: VARAŽDINSKA

 • Opis posla: -RAD NA PROJEKTIMA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE, U ŠIBENIKU I OKOLICI, POTREBNO POZNAVANJE INFORMATIKE,POZNAVANJE ENGLESKOG JEZIKA -MOGUĆNOST ZAPOSLENJA NAKON ISTEKA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 23.07.2016, Mjesto rada: ŠIBENIK, Općina: ŠIBENIK, Županija: ŠIBENSKO-KNINSKA

 • Opis posla: PROGRAMER/KA POSLOVNIH SUSTAVA II, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.07.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: VODITELJ/VODITELJICA PROIZVODNJE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 14.07.2016, Mjesto rada: SVETI KRIŽ ZAČRETJE, Općina: SVETI KRIŽ ZAČRETJE, Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA

 • Opis posla: GLAVNI/A ISTRAŽITELJ/ICA POMORSKIH NESREĆA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 06.07.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.06.2016, Mjesto rada: SAMOBOR, Općina: SAMOBOR, Županija: ZAGREBAČKA

 • Opis posla: PRVOSTUPNIK / PRVOSTUPNICA RADIOLOGIJE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.06.2016, Mjesto rada: SPLIT, Općina: SPLIT, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: VOĐENJE GRADILIŠTA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.06.2016, Mjesto rada: VIROVITICA, Općina: VIROVITICA, Županija: VIROVITIČKO-PODRAVSKA

 • Opis posla: RAD U TELEKOMUNIKACIJAMA, POSTAVLJANJE INSTALACIJA  I ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.07.2016, Mjesto rada: SINJ, Općina: SINJ, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: TEHNIČAR / TEHNIČARKA - ZAŠTITAR / ZAŠTITARKA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 08.07.2016, Mjesto rada: SPLIT, Općina: SPLIT, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: -ODRŽAVANJE POGONA I POSTROJENJA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 08.07.2016, Mjesto rada: LIPOVLJANI, Općina: LIPOVLJANI, Županija: SISAČKO-MOSLAVAČKA

 • Opis posla: SNIMATELJ /ICA I MONTAŽER/ICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 15.07.2016, Mjesto rada: ŠIBENIK, Općina: ŠIBENIK, Županija: ŠIBENSKO-KNINSKA

 • Opis posla: PROJEKTANT SURADNIK / SURADNICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.07.2016, Mjesto rada: SPLIT, Općina: SPLIT, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE RESURSA I OPREME INDUSTRIJSKE ELEKTRONIKE I AUTOMATIKE; ENERGETIKA (PRIPREMA KOMPRIMIRANOG ZRAKA, RASHLADA - POSTROJENJE AMONIJAČKIH KOMPRESORA I PARNO POSTROJENJE, KONTROLA POTROŠNJE ENERGENATA I ODRŽAVANJE ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA TVORNICE) I ODRŽAVANJE POGONA (LINIJE ZA PUNJENJE MLIJEKA: PREVENTIVNO, KOREKTIVNO I INTERVENTNO ODRŽAVANJE), Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 28.06.2016, Mjesto rada: KARLOVAC, Općina: KA

 • Opis posla: STRUČNI/A SURADNIK/CA ARHITEKT/ICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.07.2016, Mjesto rada: ZAGREB-NOVI ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 29.06.2016, Mjesto rada: DUBROVNIK, Općina: DUBROVNIK, Županija: DUBROVAČKO-NERETVANSKA

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 11.07.2016, Mjesto rada: ČAKOVEC, Općina: ČAKOVEC, Županija: MEĐIMURSKA

 • Opis posla: RADNIK/RADNICA U ODRŽAVANJU I TEHNIČKOJ SLUŽBI - STROJARSKI DIO, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 15.07.2016, Mjesto rada: JALŽABET, Općina: JALŽABET, Županija: VARAŽDINSKA

 • Opis posla: RADNIK/CA ZA RAD U SOLID WORKSU, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.06.2016, Mjesto rada: LUKA, Općina: LUKA, Županija: ZAGREBAČKA

 • Opis posla: RADNI PROCESI U POGONIMA PRIJEMA I PASTERIZACIJE, PROIZVODNJE HDPE BOCE, STERILNIH PROIZVODA U HDPE BOCI I KARTONSKOJ AMBALAŽI, PLANIRANJE PROIZVODNJE I SKLADIŠTA REPROMATERIJALA, KONTROLA KVALITETE, SKLADIŠTENJA GOTOVE ROBE I ODRŽAVANJE., Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 28.06.2016, Mjesto rada: KARLOVAC, Općina: KARLOVAC, Županija: KARLOVAČKA

 • Opis posla: GRAFIČAR/GRAFIČARKA STROJAR/STROJARKA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.06.2016, Mjesto rada: VARAŽDIN, Općina: VARAŽDIN, Županija: VARAŽDINSKA

 • Opis posla: MEHATRONIČAR/KA-DJELATNIK/CA ZA ODRŽAVANJE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.07.2016, Mjesto rada: SVETI IVAN ZELINA, Općina: SVETI IVAN ZELINA, Županija: ZAGREBAČKA

 • Opis posla: STRUČNI SURADNIK / STRUČNA SURADNICA - TEHNOLOG/TEHNOLOGINJA PRAĆENJE I PRIMJENA PROPISA IZ PODRUČJA DJELATNOSTI PREHRAMBENE INDUSTRIJE UPOZNAVANJE S POSLOVIMA I RADNIM ZADACIMA TEHNOLOGA UPOZNAVANJE S OSNOVNIM SIROVINAMA MIKROBIOLOGIJA ISPITIVANJE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI I KVALITETE SIROVINE POSLOVI VEZANI ZA ANALIZU SIROVINA, ANALIZU VODE, ANALIZU GOTOVIH PROIZVODA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za pri

 • Opis posla: INFORMATIČKI STRUČNJAK/STRUČNJAKINJA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.07.2016, Mjesto rada: ZABOK, Općina: ZABOK, Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA

 • Opis posla: SOFTVERSKI INŽENJER/SOFTVERSKA INŽENJERKA PRIPRAVNIK/PRIPRAVNICA (ORACLE), Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 20.07.2016, Mjesto rada: VARAŽDIN, Općina: VARAŽDIN, Županija: VARAŽDINSKA

 • Opis posla: STRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA NA POSLOVIMA NADZORA I PROJEKTIRANJA PODUČAVANJE I USMJERAVANJE ZAKONSKOJ GRAĐEVINSKOJ REGULATIVI IZMJERE NA GRADILIŠTU I UTVRĐIVANJE DA LI SU U SKLADU SA PROJEKTIMA ISPISIVANJE GRAĐEVINSKIH KNJIGA IZRADA PRIVREMENIH I OKONČANIH SITUACIJA PREMA INVESTITORU IZRADA OBRAČUNA NEPREDVIĐENIH I NAKNADNIH RADOVA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 21.07.2016, Mjesto rada: RIJEK

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 03.07.2016, Mjesto rada: SINJ, Općina: SINJ, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: VODITELJ/ICA ODSJEKA ZA KOMUNALNE POSLOVE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 29.06.2016, Mjesto rada: LIŽNJAN-LISIGNANO, Općina: LIŽNJAN-LISIGNANO, Županija: ISTARSKA

 • Opis posla: MONTAŽER/KA 2D ANIMACIJE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 26.06.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: INŽENJER/INŽENJERKA ELEKTROTEHNIKE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 21.07.2016, Mjesto rada: VARAŽDIN, Općina: VARAŽDIN, Županija: VARAŽDINSKA

 • Opis posla: STRUČNI REFERENT/STRUČNA REFERENTICA ZA KATASTARSKE POSLOVE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 29.06.2016, Mjesto rada: BJELOVAR, Općina: BJELOVAR, Županija: BJELOVARSKO-BILOGORSKA

 • Opis posla: STRUČNI/A SURADNIK/CA GRAĐEVINAR/KA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 05.07.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: PROJEKTANT/ICA STROJARSKIH INSTALACIJA OPIS POSLA : - PROJEKTIRANJE INSTALACIJA GHV, HIDRANTSKE MREŽE, VODOVODA I KANALIZACIJE - STRUČNI NADZOR , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 15.07.2016, Mjesto rada: OSIJEK, Općina: OSIJEK, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: PROJEKTANT/ICA ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA OPIS POSLOVA: - PROJEKTIRANJE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA - IZRADA SVJETLOTEHNIČKIH PRORAČUNA - PROJEKTIRANJE JAVNE RASVJETE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.07.2016, Mjesto rada: OSIJEK, Općina: OSIJEK, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: VODITELJ POSLOVA VODOOPSKRBE. RUKOVODI I ORGANIZIRA PROCES RADA. NADZIRE RAD VODOINSTALATERSKE GRUPE I ODRŽAVA OPREMU OBJEKATA U SUSTAVU VODOOPSKRBE., Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 27.06.2016, Mjesto rada: VIS, Općina: VIS, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: VODITELJ/VODITELJICA ODJELA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 28.06.2016, Mjesto rada: BAŠKA, Općina: BAŠKA, Županija: PRIMORSKO-GORANSKA

 • Opis posla: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, SKUPLJANJE EKOLOŠKOG OTPADA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 29.06.2016, Mjesto rada: KUTINA, Općina: KUTINA, Županija: SISAČKO-MOSLAVAČKA

 • Opis posla: RAČUNALNI TEHNIČAR ZA STROJARSTVO - RAD NA CNC STROJU DOSTAVA I MONTAŽA NAMJEŠTAJA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 26.06.2016, Mjesto rada: VIROVITICA, Općina: VIROVITICA, Županija: VIROVITIČKO-PODRAVSKA

 • Opis posla: STRUČNI REFERENT/STRUČNA REFERENTICA ZA KATASTARSKE POSLOVE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 29.06.2016, Mjesto rada: GAREŠNICA, Općina: GAREŠNICA, Županija: BJELOVARSKO-BILOGORSKA

 • Opis posla: IZRADA TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 20.07.2016, Mjesto rada: PRELOG, Općina: PRELOG, Županija: MEĐIMURSKA

 • Opis posla: STRUČNI REFERENT/STRUČNA REFERANTICA ZA GEODETSKE POSLOVE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 29.06.2016, Mjesto rada: DARUVAR, Općina: DARUVAR, Županija: BJELOVARSKO-BILOGORSKA

 • Opis posla: PROJEKTANT/ICA ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA OPIS POSLOVA: PROJEKTIRANJE SVIH ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA, PROJEKTIRANJE JAVNE RASVJETE, IZRADA SVJETLOTEHNIČKIH PRORAČUNA, STRUČNO USAVRŠAVANJE U VODEĆOJ TVRTKI U HRVATSKOJ ZA PROJEKTIRANJE RASVJETE I ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.07.2016, Mjesto rada: OSIJEK, Općina: OSIJEK, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: DIPLOMIRANI/A INŽENJER/KA ARHITEKTURE -SURADNIK, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.07.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: STRUČNI REFERENT/STRUČNA REFERENTICA ZA KATASTARSKE POSLOVE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 29.06.2016, Mjesto rada: DARUVAR, Općina: DARUVAR, Županija: BJELOVARSKO-BILOGORSKA

 • Opis posla: HOLOFICTION D.O.O.JE TVRTKA SPECIJALIZIRANA NA PODRUČJU HOLOGRAFSKE 3D TEHNOLOGIJE I SOFTVERSKIH RJEŠENJA, TRAŽI KVALITETNE I ENTUZIJASTIČNE KREATIVCE SPREMNE NA DINAMČNU RADNU ATMOSFERU I NOVE IZAZOVE. OSNOVNO POSLOVANJE TVRTKE JE IMPLEMENTIRANJE I RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJA PROŠIRENE I VIRTUALNE STVARNOSTI (HOLOGRAFSKE PROJEKCIJE, 3D VIDEO MAPPING, TRANSPARENT I LEVITATION DISPLAY TEHNOLOGIJA) TE IZRADA KOMPLEKSNIH SOFTVERSKIH RJEŠENJA. ZBOG POVEĆANJA OPSEGA POSLA PROŠIRU

Kartice koje prihvaćamo:

American Express MasterCard Maestro

Visa

Sigurnosna kupnja obavlja se putem payment gateway servisa

Jamstva sigurne online kupnje

Verified by Visa

MasterCard SecureCode