Lokacijska dozvola

Lokacijska dozvola je upravni akt izdan na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09) u skladu s dokumentima prostornog uređenja i posebnim propisima na temelju koje se provodi svaki zahvat u prostoru.

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole podnosi investitor.

Lokacijska dozvola sadrži izvod iz dokumenata prostornog uređenje na temelju kojih se izdaje, a ovisno o vrsti zahvata u prostoru lokacijskom dozvolom se određuje:

 • - oblik i veličina građevne čestice, odnosno obuhvat zahvata u prostoru
 • - namjena građevine
 • - veličina i površina građevine
 • - smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru
 • - oblikovanje građevine
 • - uređenje građevne čestice
 • - način i uvjete priključenja čestice, odnosno građevine na javnoprometnu površinu i komunalnu infrastrukturu
 • - način sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš i druge elemente važne za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima.

Iznimno, lokacijska dozvola se ne izdaje za zahvate određene Pravilnikom o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola. Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole podnosi se Područnom uredu za prostorno uređenje, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove i promet, odnosno pripadajućim područnim odsjecima na čijem se području planira zahvat u prostoru, na obrascima koji se nalaze u pisarnici.

Iznimno, za neke građevine koje su od važnosti za Republiku Hrvatsku, lokacijsku dozvolu izdaje Ministarstvo zaštite okoliša,i prostornog uređenja i graditeljstva.

 Lokacijsku dozvolu izdaje županijski ured, odnosno ured Grada Zagreba, nadležan za poslove prostornog uređenja na čijem se području planira zahvat u prostoru, ako Zakonom o Prostornom uređenju ili posebnim zakonima nije drugačije određeno.

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja izdaje lokacijske dozvole za građevine važne za Državu. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja izdaje lokacijsku dozvolu za zahvate u prostoru koji obuhvaćaju područje dvije ili više županija.

 •  Ako je riječ o građevini za koju nije potrebno ishoditi građevnu dozvolu, zahtjevu se prilaže:
 • idejni projekt u smislu posebnog propisa,
 • dokaz o pravu vlasništva građevine ili ugovor, odnosno akt nadležnog tijela na temelju kojega je podnositelj zahvata stekao pravo izvođenja zahvata u prostoru

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

Ne smije biti stariji od 6 mjeseci. Kontakt podaci: Područni uredi za katastar Republike Hrvatske

IZVOD IZ GRUNTOVNICE /ZEMLJIŠNE KNJIGE/ VLASNIČKI LIST

Sva ova dokumentacija se slaže u jedan fascikl i u 5 primjeraka predaje se Područnom Uredu za Prostorno uređenje i graditeljstvo.

NA OSNOVU OVE DOKUMENTACIJE IZDAJE SE LOKACIJSKA DOZVOLA

Dodaj komentar

Obavijesti me o sljedećem komentaru.

Sigurnosni kod
Osvježi

Kalendar događaja

Hrvatski zavod za zapošljavanje

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.05.2015, Mjesto rada: OTOČAC, Općina: OTOČAC, Županija: LIČKO-SENJSKA

 • Opis posla: VODI I KOORDINIRA SVE POSLOVE REALIZACIJE PROJEKATA KOJI OBUHVAĆAJU PROVEDBU AKTIVNOSTI VEZANIH ZA RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ OBLASTI VODOOPSKRBE, PRIKUPLJANJA I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA, ORGANIZIRA, PRATI I KOORDINIRA SVE POSLOVE OD PRIPREMA DO OKONČANJA IZGRADNJE INVESTICIJSKIH I DRUGIH OBJEKATA, UKLJUČIVŠI I TEHNIČKI PREGLED I PRIMOPREDAJU OBJEKATA, OBAVLJA PRIPREMNE RADOVE ZA IZRADU STUDIJA I ELABORATA I NJIHOVU PROVEDBU U OBLASTI INFRASTRUKTURE, P

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.05.2015, Mjesto rada: VINKOVCI, Općina: VINKOVCI, Županija: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

 • Opis posla: UTVRĐUJE OBAVEZU PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE ZA PRAVNE OSOBE, AŽURIRA MATIČNU BAZU PODATAKA TE VODI EVIDENCIJU I PRATI PROMJENE ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE NA PODRUČJU GRADA, VRŠI IZRAČUN I IZDAJE RJEŠENJA O KOMUNALNOJ NAKNADI I KOMUNALNOM DOPRINOSU, OBRAČUNAVA ZADUŽENJA KOMUNALNE NAKNADE, IZDAJE RAČUNE I PRATI NAPLATU, VODI ŽALBENI POSTUPAK KAO I POSTUPAK OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE ZA POJEDINE OBVEZNIKE, IZVRŠAVA IZVRŠNO RJEŠENJE O KOMUNALNOJ NAKNADI, PREDLAŽE MJERE POBOLJŠANJA, Kateg

 • Opis posla: STRUČNJAK/INJA ZAŠTITE NA RADU, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 05.05.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: OBAVLJA NADZOR, NAROČITO NAD PROVEDBOM ODREDBI ODLUKA KOJE SE ODNOSE NA PROMET NA PODRUČJU GRADA METKOVIĆA, BRINE O NESMETANOM ODVIJANJU PROMETA I REGULACIJI PARKIRANJA NA PODRUČJU GRADA METKOVIĆA I U SKLOPU TOGA U SURADNJI SA DRUGIM NADLEŽNIM TIJELIMA I DRUŠTVIMA SANKCIONIRA AKTIVNOSTI KOJE PREDSTAVLJAJU REMEĆENJE PROMETNIH PRAVILA, VRŠI NADZOR NAD PROVEDBOM SVIH OSTALIH OPĆIH AKATA GRADA METKOVIĆA IZ OBLASTI PROMETA GDJE JE TO OPĆIM AKTIMA PROPISANO, DONOSI RJEŠENJA KOJIMA NALAŽE FIZIČKIM I PR

 • Opis posla: AUTOMATIZACIJSKI TEHNIČAR ( M / Ž ) , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 05.05.2015, Mjesto rada: DONJI STUPNIK, Općina: STUPNIK, Županija: ZAGREBAČKA

 • Opis posla: - ODRŽAVANJE RAČUNALNE OPREME I PROGRAMA, WEB STRANICE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.05.2015, Mjesto rada: NOVSKA, Općina: NOVSKA, Županija: SISAČKO-MOSLAVAČKA

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.05.2015, Mjesto rada: GOSPIĆ, Općina: GOSPIĆ, Županija: LIČKO-SENJSKA

 • Opis posla: VIŠI INFORMATIČKI REFERENT / VIŠA INFORMATIČKA REFERENTICA -ODRŽAVANJE RAČUNALNIH SUSTAVA I MREŽA, STRUČNE POMOĆI KORISNICIMA INFORMATIČKIH RESURSA PO NALOGU MENTORA I PREDSJEDNICA SUDA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 02.05.2015, Mjesto rada: SISAK, Općina: SISAK, Županija: SISAČKO-MOSLAVAČKA

 • Opis posla: STRUČNJAK/INJA TEHNOLOŠKE PRIPREME I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.05.2015, Mjesto rada: PERUŠIĆ, Općina: PERUŠIĆ, Županija: LIČKO-SENJSKA

 • Opis posla: - PRORAČUN RADNIH OPERACIJA I MATERIJALA PO RADNIM NALOZIMA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.05.2015, Mjesto rada: NOVSKA, Općina: NOVSKA, Županija: SISAČKO-MOSLAVAČKA

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 03.05.2015, Mjesto rada: OPATIJA, Općina: OPATIJA, Županija: PRIMORSKO-GORANSKA

 • Opis posla: SERVISER / SERVISERKA RAČUNALNE OPREME, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 05.05.2015, Mjesto rada: SPLIT, Općina: SPLIT, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: VIŠI/A TEHNIČAR/KA ILI TEHNIČKI/A SURADNIK/ICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.05.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: SERVISER I PRODAVAČ INFORMATIČKE OPREME, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 15.05.2015, Mjesto rada: OSIJEK, Općina: OSIJEK, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: DIPLOMIRANI/A INŽENJER/KA GRAĐEVINARSTVA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 02.05.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 31.05.2015, Mjesto rada: ZADAR, Općina: ZADAR, Županija: ZADARSKA

 • Opis posla: POSLOVNI/A ANALITIČAR/KA U ZDRAVSTVU, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 02.05.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: RAČUNALNI PROGRAMER / PROGRAMERKA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 02.05.2015, Mjesto rada: SPLIT, Općina: SPLIT, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: KONTROLOR U ODJELU OSIGURANJA KVALITETE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 02.05.2015, Mjesto rada: ŽUPANJA, Općina: ŽUPANJA, Županija: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

 • Opis posla: REFERENT TRANSPORTA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.05.2015, Mjesto rada: SPLIT, Općina: SPLIT, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: MAGISTAR/MAGISTRA INŽENJER/KA GRAĐEVINARSTVA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 02.05.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: IZRADA ELEMENATA I LOGIKE GRAFIČKOG SUČELJA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 10.05.2015, Mjesto rada: VIROVITICA, Općina: VIROVITICA, Županija: VIROVITIČKO-PODRAVSKA

 • Opis posla: KEMIJSKI TEHNIČAR/KEMIJSKA TEHNIČARKA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 09.05.2015, Mjesto rada: SLAVONSKI BROD, Općina: SLAVONSKI BROD, Županija: BRODSKO-POSAVSKA

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 05.05.2015, Mjesto rada: ĐAKOVO, Općina: ĐAKOVO, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: PROIZVODNJA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 02.05.2015, Mjesto rada: ŽUPANJA, Općina: ŽUPANJA, Županija: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

 • Opis posla: DIPLOMIRANI/A INŽENJER/KA ARHITEKTURE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 02.05.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: - ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 08.05.2015, Mjesto rada: NOVSKA, Općina: NOVSKA, Županija: SISAČKO-MOSLAVAČKA

 • Opis posla: DIZAJN I RAD NA NAJNOVIJOJ TEHNOLOGIJI ZA DIGITALNI PRINT NA USKE TEKSTILNE TRAKE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.05.2015, Mjesto rada: MURSKO SREDIŠĆE, Općina: MURSKO SREDIŠĆE, Županija: MEĐIMURSKA

 • Opis posla: POSLOVI VEZANI ZA GRAĐEVINU, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.05.2015, Mjesto rada: KORČULA, Općina: KORČULA, Županija: DUBROVAČKO-NERETVANSKA

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 23.05.2015, Mjesto rada: DUBROVNIK, Općina: DUBROVNIK, Županija: DUBROVAČKO-NERETVANSKA

 • Opis posla: CNC OPERATER/OPERATERKA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.04.2015, Mjesto rada: BJELOVAR, Općina: BJELOVAR, Županija: BJELOVARSKO-BILOGORSKA

 • Opis posla: WEB DIZAJNER/ICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.04.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: PROGRAMER/PROGRAMERKA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.04.2015, Mjesto rada: BILJE, Općina: BILJE, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: SERVISER/KA MOBITELA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 02.05.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: POSLOVOĐA/POSLOVOTKINJA GRUBE STROJNE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.05.2015, Mjesto rada: ĐURĐENOVAC, Općina: ĐURĐENOVAC, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: POSLOVOĐA/POSLOVOTKINJA DORADNE PILANE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.05.2015, Mjesto rada: ĐURĐENOVAC, Općina: ĐURĐENOVAC, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: TRAŽIMO FLEKSIBILNE, MOTIVIRANE LJUDE, TIMSKOG DUHA, TEHNIČKIH, INDUSTRIJSKIH, OBRTNIČKIH ZANIMANJA KOJI SU ZAINTERESIRANI ZA RAD U ELEKTRO ODRŽAVANJU POSTROJENJA ČELIČANE, KAKO BISMO DODATNO OJAČALI NAŠ TIM. NUDIMO POSAO U DINAMIČNOM I PROFESIONALNOM OKRUŽENJU KAO I DALJNJI RAZVOJ I NAPREDOVANJE POD VODSTVOM MENTORA. RADNO ISKUSTVO NIJE NUŽNO. POSTOJI MOGUĆNOST KORIŠTENJA MJERE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA.  ,

 • Opis posla: PROJEKTNI INŽENJER / INŽENJERKA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.05.2015, Mjesto rada: SPLIT, Općina: SPLIT, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: TRAŽIMO AMBCIOZNU, PROFESIONALNU I MOTIVIRANU OSOBU KOJA ĆE OBAVLJATI RAZNOVRSNE ZADATKE: POSAO SE SASTOJI U DIZAJNIRANJU I PROGRAMIRAJU WEB APLIKACIJA BAZIRANIH NA MICROSOFT .NET PLATFORMI  I MICROSOFT SQL SERVER-U., Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 31.05.2015, Mjesto rada: ZADAR, Općina: ZADAR, Županija: ZADARSKA

 • Opis posla: PROGRAMER/KA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 07.05.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: POSLOVOĐA/POSLOVOTKINJA U PROIZVODNJI NAMJEŠTAJA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.04.2015, Mjesto rada: BJELOVAR, Općina: BJELOVAR, Županija: BJELOVARSKO-BILOGORSKA

 • Opis posla: VODITELJ/ICA POSLOVANJA ZA IZNAJMLJIVANJE VOZILA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.05.2015, Mjesto rada: OSIJEK, Općina: OSIJEK, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: HIDRO-INŽENJER/INŽENJERKA ZA KOMERCIJALNE POSLOVE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 08.05.2015, Mjesto rada: VARAŽDIN, Općina: VARAŽDIN, Županija: VARAŽDINSKA

 • Opis posla: VODITELJ/ICA PRIMARNE PILANE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.05.2015, Mjesto rada: ĐURĐENOVAC, Općina: ĐURĐENOVAC, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: STRUČNI/A SURADNIK/ICA ZA SUSTAVE UPRRAVLJANJA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.05.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: DJELATNIK/ICA NA STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU VIJAKA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 08.05.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: PROJEKTANT/ICA - SURADNIK/ICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.04.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: STRUČNI SURADNIK/ICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 02.05.2015, Mjesto rada: KAŠTEL SUĆURAC, Općina: KAŠTELA, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: PROJEKTANT/ICA ELEKTROINSTALACIJA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 23.05.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: WEB ADMINISTRATOR/ADMINISTRATORICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.05.2015, Mjesto rada: OSIJEK, Općina: OSIJEK, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: DOCENT/ICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 22.05.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: STRUČNI/A SURADNIK/ICA ZA NADZORNA TIJELA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.05.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: INSPEKTOR / INSPEKTORICA BRODA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 22.05.2015, Mjesto rada: SPLIT, Općina: SPLIT, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: JAVNI POZIV, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.05.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: TRAZI SE RADNIK ZA RAD U RENT A BOAT-U, POTREBNO JE ZNANJE MINIMALNO DVA STRANA JEZIKA. MOGUCNOST ZAPOSLJAVANJA NA DUZE., Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 23.05.2015, Mjesto rada: BETINA, Općina: TISNO, Županija: ŠIBENSKO-KNINSKA

 • Opis posla: RAZRAĐIVAČ/ICA ARHITEKTONSKIH PROJEKATA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.04.2015, Mjesto rada: PULA-POLA, Općina: PULA-POLA, Županija: ISTARSKA

 • Opis posla: U POTRAZI SMO ZA FLEKSIBILNIM, MOTIVIRANIM LJUDIMA, TIMSKOG DUHA, TEHNIČKIH, INDUSTRIJSKIH, OBRTNIČKIH ZANIMANJA KOJE ZANIMA OPERATIVNI RAD NA ODRŽAVANJU POSTROJENJA U ČELIČANI KAKO BISMO DODATNO OJAČALI NAŠ TIM. NUDIMO RAD U DINAMIČNOM I PROFESIONALNOM OKRUŽENJU, KAO I RAZVOJ I USVAJANJE NOVIH ZNANJA POD VODSTVOM MENTORA. RADNO ISKUSTVO NIJE NUŽNO. POSTOJI MOGUĆNOST KORIŠTENJA MJERA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD BEZ ZASNIVANJ

 • Opis posla: TRAŽIMO FLEKSIBILNE, MOTIVIRANE LJUDE, TIMSKOG DUHA, TEHNIČKIH, INDUSTRIJSKIH, OBRTNIČKIH ZANIMANJA KOJI SU ZAINTERESIRANI ZA OPERATIVNI RAD U PROIZVODNJI NA POSTROJENJIMA ČELIČANE, KAKO BISMO DODATNO OJAČALI NAŠ TIM. NUDIMO POSAO U DINAMIČNOM I PROFESIONALNOM OKRUŽENJU KAO I DALJNJI RAZVOJ I NAPREDOVANJE POD VODSTVOM MENTORA. RADNO ISKUSTVO NIJE NUŽNO. POSTOJI MOGUĆNOST KORIŠTENJA MJERE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA., Kategorija: STRUČNJACI IZ

 • Opis posla: RADNIK/CA NA STROJEVIMA ZA OBRADU DRVETA - RAD NA KANTERICI, TIPLERICI, RASKRAJAČU, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.04.2015, Mjesto rada: BJELOVAR, Općina: BJELOVAR, Županija: BJELOVARSKO-BILOGORSKA

 • Opis posla:  POSLOVI GRAĐEVINSKOG INŽENJERA (ENERGETSKO CERTIFICIRANJE), Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.04.2015, Mjesto rada: ZADAR, Općina: ZADAR, Županija: ZADARSKA

 • Opis posla: STRUČNI/A SURADNIK/ICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.04.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: STRUČNI/A SURADNIK/ICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.05.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: SURADNIK/ICA ZA POSLOVE ELEKTROTEHNIKE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.04.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: POSLOVI U NISKOGRADNJI, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.05.2015, Mjesto rada: KALINOVAC, Općina: KALINOVAC, Županija: KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

 • Opis posla: STRUČNI/A SURADNIK/ICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 29.04.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: TEHNOLOG/INJA U NABAVI GRAFIČKIH MATERIJALA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.04.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 15.05.2015, Mjesto rada: SINJ, Općina: SINJ, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: DIPLOMIRANI/A INŽENJER/KA ARHITEKTURE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 29.04.2015, Mjesto rada: ZABOK, Općina: ZABOK, Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA

 • Opis posla: STRUČNI/A SURADNIK/ICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.04.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: ELEKTROTEHNIČAR / ELEKTROTEHNIČARKA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 29.04.2015, Mjesto rada: SPLIT, Općina: SPLIT, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: POSLOVI VEZANI UZ ODRŽAVANJE I ZAŠTITU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 29.04.2015, Mjesto rada: PREGRADA, Općina: PREGRADA, Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA

 • Opis posla: SERVISER/KA LABORATORIJSKE OPREME  , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.05.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.04.2015, Mjesto rada: VIROVITICA, Općina: VIROVITICA, Županija: VIROVITIČKO-PODRAVSKA

 • Opis posla: VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.04.2015, Mjesto rada: OBROVAC, Općina: OBROVAC, Županija: ZADARSKA

 • Opis posla: POSLOVI VEZANI UZ ODRŽAVANJE I ZAŠTITU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA TE OSTALI POSLOVI UPRAVLJANJA JAVNIM CESTAMA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 29.04.2015, Mjesto rada: PREGRADA, Općina: PREGRADA, Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA

 • Opis posla: VODITELJ/VODITELJICA GRADILIŠTA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 08.05.2015, Mjesto rada: ZABOK, Općina: ZABOK, Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA

 • Opis posla: VODITELJ/VODITELJICA GRADILIŠTA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 08.05.2015, Mjesto rada: ZABOK, Općina: ZABOK, Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA

 • Opis posla: VODITELJ/VODITELJICA GRAĐEVINSKE OPERATIVE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.04.2015, Mjesto rada: OSIJEK, Općina: OSIJEK, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: MEHATRONIČAR / MEHATRONIČARKA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 06.05.2015, Mjesto rada: PRIBISLAVEC, Općina: PRIBISLAVEC, Županija: MEĐIMURSKA

 • Opis posla: - ANALIZA I DIZAJN ZAHTJEVA KLIJENATA, KREIRANJE PRISTUPA RJEŠENJU, IMPLEMENTACIJA SOFTVERSKIH KOMPONENATA, TESTIRANJE I DOKUMENTACIJA PROVEDENIH RJEŠENJA, PREUZIMANJE ODGOVORNOSTI ZA POSTOJEĆE APLIKACIJE I SOFTVERSKE MODULE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 21.05.2015, Mjesto rada: AUSTRIJA, Općina: AUSTRIJA, Županija: AUSTRIJA

 • Opis posla: STROJARSKI INŽENJER/INŽENJERKA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 29.04.2015, Mjesto rada: GORNJE PREKRIŽJE, Općina: KRAŠIĆ, Županija: ZAGREBAČKA

 • Opis posla: INSPEKTOR/ICA ZA TEHNIČKI PREGLED BRODOVA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 10.05.2015, Mjesto rada: PULA-POLA, Općina: PULA-POLA, Županija: ISTARSKA

 • Opis posla: NASTAVNIK/ICA STRUKOVNIH PREDMETA ZA PREHRAMBENA ZANIMANJA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.04.2015, Mjesto rada: PULA-POLA, Općina: PULA-POLA, Županija: ISTARSKA

 • Opis posla: INSTALACIJA, SPAJANJE I PODEŠAVANJE KAMERA (IP I ANALOGNIH), INSTALACIJA I PODEŠAVANJE ALARMNIH SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE PROIZVOĐAČA (DSC, PARADOX).    , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 09.05.2015, Mjesto rada: VELIKA GORICA, Općina: VELIKA GORICA, Županija: ZAGREBAČKA

 • Opis posla: SNIMATELJ-MONTAŽER/SNIMATELJICA-MONTAŽERKA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 22.05.2015, Mjesto rada: VELIKA GORICA, Općina: VELIKA GORICA, Županija: ZAGREBAČKA

 • Opis posla: PROJEKTANT ELEKTROINSTALACIJA (M/Ž) - STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 29.04.2015, Mjesto rada: VINKOVCI, Općina: VINKOVCI, Županija: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

 • Opis posla: REFERENT/REFERENTICA ZA PRIPREMU TISKA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 28.04.2015, Mjesto rada: VARAŽDIN, Općina: VARAŽDIN, Županija: VARAŽDINSKA

 • Opis posla: PRUŽANJE TELEFONSKE I MAIL PODRŠKE KLIJENTIMA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 13.05.2015, Mjesto rada: ZADAR, Općina: ZADAR, Županija: ZADARSKA

 • Opis posla: MANAGER / MANAGERICA NA VOĐENJU ON-LINE KAMPANJA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 29.04.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: INŽENJER/INŽENJERKA PRODAJE - PRODAJA UPS-A, AGREGATA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 28.04.2015, Mjesto rada: OSIJEK, Općina: OSIJEK, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 15.05.2015, Mjesto rada: ZADAR, Općina: ZADAR, Županija: ZADARSKA

 • Opis posla: STROJARSKI INŽENJER/STROJARSKA INŽENJERKA U PROIZVODNJI, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 27.04.2015, Mjesto rada: VARAŽDIN, Općina: VARAŽDIN, Županija: VARAŽDINSKA

 • Opis posla: DIPLOMIRANI STROJARSKI INŽENJER/DIPLOMIRANA STROJARSKA INŽENJERKA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 28.04.2015, Mjesto rada: SLAVONSKI BROD, Općina: SLAVONSKI BROD, Županija: BRODSKO-POSAVSKA

 • Opis posla: INFORMATIČKI/A REFERENT/ICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 29.04.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 15.05.2015, Mjesto rada: ZADAR, Općina: ZADAR, Županija: ZADARSKA

 • Opis posla: INFORMATIČKI/A SURADNIK/ICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 29.04.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: SERVISER/SERVISERKA RAČUNALNE OPREME, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.04.2015, Mjesto rada: VELIKA GORICA, Općina: VELIKA GORICA, Županija: ZAGREBAČKA

 • Opis posla: RADNIK/ICA U TISKARI  , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 10.05.2015, Mjesto rada: SVETA NEDELJA, Općina: SVETA NEDELJA, Županija: ZAGREBAČKA

Kartice koje prihvaćamo:

American Express MasterCard Maestro

Visa

Sigurnosna kupnja obavlja se putem payment gateway servisa

Jamstva sigurne online kupnje

Verified by Visa

MasterCard SecureCode