Lokacijska dozvola

Lokacijska dozvola je upravni akt izdan na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09) u skladu s dokumentima prostornog uređenja i posebnim propisima na temelju koje se provodi svaki zahvat u prostoru.

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole podnosi investitor.

Lokacijska dozvola sadrži izvod iz dokumenata prostornog uređenje na temelju kojih se izdaje, a ovisno o vrsti zahvata u prostoru lokacijskom dozvolom se određuje:

 • - oblik i veličina građevne čestice, odnosno obuhvat zahvata u prostoru
 • - namjena građevine
 • - veličina i površina građevine
 • - smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru
 • - oblikovanje građevine
 • - uređenje građevne čestice
 • - način i uvjete priključenja čestice, odnosno građevine na javnoprometnu površinu i komunalnu infrastrukturu
 • - način sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš i druge elemente važne za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima.

Iznimno, lokacijska dozvola se ne izdaje za zahvate određene Pravilnikom o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola. Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole podnosi se Područnom uredu za prostorno uređenje, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove i promet, odnosno pripadajućim područnim odsjecima na čijem se području planira zahvat u prostoru, na obrascima koji se nalaze u pisarnici.

Iznimno, za neke građevine koje su od važnosti za Republiku Hrvatsku, lokacijsku dozvolu izdaje Ministarstvo zaštite okoliša,i prostornog uređenja i graditeljstva.

 Lokacijsku dozvolu izdaje županijski ured, odnosno ured Grada Zagreba, nadležan za poslove prostornog uređenja na čijem se području planira zahvat u prostoru, ako Zakonom o Prostornom uređenju ili posebnim zakonima nije drugačije određeno.

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja izdaje lokacijske dozvole za građevine važne za Državu. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja izdaje lokacijsku dozvolu za zahvate u prostoru koji obuhvaćaju područje dvije ili više županija.

 •  Ako je riječ o građevini za koju nije potrebno ishoditi građevnu dozvolu, zahtjevu se prilaže:
 • idejni projekt u smislu posebnog propisa,
 • dokaz o pravu vlasništva građevine ili ugovor, odnosno akt nadležnog tijela na temelju kojega je podnositelj zahvata stekao pravo izvođenja zahvata u prostoru

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

Ne smije biti stariji od 6 mjeseci. Kontakt podaci: Područni uredi za katastar Republike Hrvatske

IZVOD IZ GRUNTOVNICE /ZEMLJIŠNE KNJIGE/ VLASNIČKI LIST

Sva ova dokumentacija se slaže u jedan fascikl i u 5 primjeraka predaje se Područnom Uredu za Prostorno uređenje i graditeljstvo.

NA OSNOVU OVE DOKUMENTACIJE IZDAJE SE LOKACIJSKA DOZVOLA

Dodaj komentar

Obavijesti me o sljedećem komentaru.

Sigurnosni kod
Osvježi

Kalendar događaja

Hrvatski zavod za zapošljavanje

 • Opis posla: UPRAVITELJ / UPRAVITELJICA STROJA NA TRAJEKTU DO 1000 KW, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 27.05.2016, Mjesto rada: SPLIT, Općina: SPLIT, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: PROJEKTANT/ICA - DIPLOMIRANI/A INŽENJER/KA ARHITEKTURE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 15.05.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 05.05.2016, Mjesto rada: DUBROVNIK, Općina: DUBROVNIK, Županija: DUBROVAČKO-NERETVANSKA

 • Opis posla: TEHNIČKI/A INŽENJER/KA DIPL.INŽ.GRAĐEVINARSTVA/ARHITEKTURE IZRADA RADIONIČKIH I DR.NACRTA I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 3D MODELIRANJE PROGRAMIRANJE RADA CNC STROJA KOORDINACIJA S KOMERCIJALOM I PROIZVODNJOM KONTROLA IZVEDENIH RADOVA NA TERENU, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 10.05.2016, Mjesto rada: KOPAČEVO, Općina: BILJE, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: POSLOVI GRAĐEVINSKOG TEHNIČARA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 02.05.2016, Mjesto rada: KARLOVAC, Općina: KARLOVAC, Županija: KARLOVAČKA

 • Opis posla: NASTAVNIK/ NASTAVNICA STROJARSKE SKUPINE PREDMETA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 05.05.2016, Mjesto rada: DONJI MIHOLJAC, Općina: DONJI MIHOLJAC, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: ELEKTROTEHNIČAR/ELEKTROTEHNIČARKA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.05.2016, Mjesto rada: RIJEKA, Općina: RIJEKA, Županija: PRIMORSKO-GORANSKA

 • Opis posla: PROJEKTANT, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 02.05.2016, Mjesto rada: ZADAR, Općina: ZADAR, Županija: ZADARSKA

 • Opis posla: VIŠI STRUČNI SURADNIK/VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA POSLOVE LEGALIZACIJE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 05.05.2016, Mjesto rada: BJELOVAR, Općina: BJELOVAR, Županija: BJELOVARSKO-BILOGORSKA

 • Opis posla:  SUDJELOVANJE NA POSLOVIMA ARHITEKTONSKOG PROJEKTIRANJA, URBANIZMA (PROSTORNO PLANIRANJE)  PRIPREMANJE ZAVRŠNIH ELABORATA PROJEKATA  KOMUNIKACIJA S INVESTITORIMA I STRUČNIM SLUŽBAMA  POMOĆNI POSLOVI , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 08.05.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: STRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA ZA ZAŠTITU NA RADU IZRADA PLANA EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA, ISPITIVANJE RADNE OPRAVE, POPRAVCI, ODRŽAVANJE I TRANSPORT RADNE OPREME, ODABIR ZAŠTITNE OPREME ZA UŠI, GLAVU, ORGANA ZA DISANJE, KOŽE, NOGU, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 29.04.2016, Mjesto rada: RIJEKA, Općina: RIJEKA, Županija: PRIMORSKO-GORANSKA

 • Opis posla: STRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA - ORGANIZATOR POSLOVANJA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.05.2016, Mjesto rada: OSIJEK, Općina: OSIJEK, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 05.05.2016, Mjesto rada: ŠIBENIK, Općina: ŠIBENIK, Županija: ŠIBENSKO-KNINSKA

 • Opis posla: POSLUŽITELJ/ICA /STROJAR/ICA STROJA ZA PORCIJSKA PAKIR, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 18.05.2016, Mjesto rada: POPOVEC, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: SURADNIK/SURADNICA U ARHITEKTONSKOM PROJEKTIRANJU, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.05.2016, Mjesto rada: OSIJEK, Općina: OSIJEK, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: SURADNIK/CA PROJEKTANT/ICA IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 27.05.2016, Mjesto rada: OSIJEK, Općina: OSIJEK, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: SURADNIK/SURADNICA PROJEKTANT U ARHITEKTONSKOM PROJEKTIRANJU, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.05.2016, Mjesto rada: OSIJEK, Općina: OSIJEK, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: SURADNIK/CA PROJEKTANT/ICA IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 27.05.2016, Mjesto rada: OSIJEK, Općina: OSIJEK, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: LUČKI REDAR/LUČKA REDARICA LUČKI REDAR U LUKAMA POD UPRAVLJANJEM ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRIKVENICA., Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.05.2016, Mjesto rada: CRIKVENICA, Općina: CRIKVENICA, Županija: PRIMORSKO-GORANSKA

 • Opis posla: VODITELJ POSLOVA NA GRADLIŠTU, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 02.05.2016, Mjesto rada: PRIVLAKA, Općina: PRIVLAKA, Županija: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

 • Opis posla: SKIPER/ICA POLUPODMORNICE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 26.05.2016, Mjesto rada: BIOGRAD NA MORU, Općina: BIOGRAD NA MORU, Županija: ZADARSKA

 • Opis posla: PRODAVAČ/ICA - VODITELJ/ICA DUĆANA POSLOVNICE ZAGREB DUBRAVA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.05.2016, Mjesto rada: ZAGREB-DUBRAVA, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: PRODAJNO TEHNIČKI PREDSTAVNIK/PRODAJNO TEHNIČKA PREDSTAVNICA PRODAJA GRAĐEVINSKIH PROIZVODA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 11.05.2016, Mjesto rada: RIJEKA, Općina: RIJEKA, Županija: PRIMORSKO-GORANSKA

 • Opis posla: DIPLOMIRANI INŽENJER/DIPLOMIRANA INŽENJERKA ELEKTROTEHNIKE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.05.2016, Mjesto rada: RIJEKA, Općina: RIJEKA, Županija: PRIMORSKO-GORANSKA

 • Opis posla: STRUČNI/A  PRVOSTUPNIK/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE-SNIMANJA NA RADIOLOGIJI, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 05.05.2016, Mjesto rada: DUGO SELO, Općina: DUGO SELO, Županija: ZAGREBAČKA

 • Opis posla: RADNIK/CA NA STROJU ZA PROIZVODNJU PLASTIČNIH VREĆICA PROIZVODNJA AMBALAŽE OD PLASTIKE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 29.04.2016, Mjesto rada: OSIJEK, Općina: OSIJEK, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: ODRŽAVANJE RAČUNALNIH (LINUX, WINDOWS) SUSTAVA, MREŽNA ADMINISTRACIJA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.05.2016, Mjesto rada: ŠIBENIK, Općina: ŠIBENIK, Županija: ŠIBENSKO-KNINSKA

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 18.05.2016, Mjesto rada: GROMAČNIK, Općina: SIBINJ, Županija: BRODSKO-POSAVSKA

 • Opis posla: STRUČNI SURADNIK-ASISTENT/STRUČNA SURADNICA-ASISTENTICA PREHRAMBENOM TEHNOLOGU, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 11.05.2016, Mjesto rada: VIŠNJEVAC, Općina: OSIJEK, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: KOORDINATOR/ICA PROIZVODNJE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 10.05.2016, Mjesto rada: KOPAČEVO, Općina: BILJE, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: SERVISER/SERVISERKA HIDRAULIKE I PNEUMATIKE - ELEKTRONIČAR, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 27.05.2016, Mjesto rada: OSIJEK, Općina: OSIJEK, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: SERVISER/KA MEDICINSKE I STOMATOLOŠKE OPREME, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 11.05.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.05.2016, Mjesto rada: DUBRAVA KOD TISNA, Općina: TISNO, Županija: ŠIBENSKO-KNINSKA

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.05.2016, Mjesto rada: DUBRAVA KOD TISNA, Općina: TISNO, Županija: ŠIBENSKO-KNINSKA

 • Opis posla: STRUČNI/A SURADNIK/ICA - GRAFIČKI/A DIZAJNER/ICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 03.05.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: SURADNIK / SURADNICA U RAČUNALNIM PRIMJENAMA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.05.2016, Mjesto rada: SPLIT, Općina: SPLIT, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: SURADNIK/CA PRI SPREČAVANJU ZLOUPORABE KARTICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 29.04.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: STRUČNI/A SURADNIK/CA - INŽENJER/KA SIGURNOSTI I ZAŠTITE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.04.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: STRUČNI/A SURADNIK/CA - REFERENT/ICA ZAŠTITE NA RADU, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.05.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: STRUČNI/A SURADNIK/CA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 29.04.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 25.05.2016, Mjesto rada: BILICE, Općina: BILICE, Županija: ŠIBENSKO-KNINSKA

 • Opis posla: STRUČNI/A REFERENT/ICA ZA KATASTARSKE POSLOVE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.05.2016, Mjesto rada: ĐURĐEVAC, Općina: ĐURĐEVAC, Županija: KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

 • Opis posla: -NAPREDNO POZNAVANJE INFORMATIKE -NAPREDNO POZNAVANJE ENGLESKOG JEZIKA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 12.05.2016, Mjesto rada: ŠIBENIK, Općina: ŠIBENIK, Županija: ŠIBENSKO-KNINSKA

 • Opis posla: TRGOVAC - MONTER M/Ž, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 02.05.2016, Mjesto rada: ZADAR, Općina: ZADAR, Županija: ZADARSKA

 • Opis posla: - POSLOVI ODRŽAVANJA REKORNSTRUKCIJE VODOOPSKRBE I ODVODNJE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 10.05.2016, Mjesto rada: VIS, Općina: VIS, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: ARHITEKT/ICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 29.04.2016, Mjesto rada: PULA-POLA, Općina: PULA-POLA, Županija: ISTARSKA

 • Opis posla: ASISTENT/ICA NA POSLOVIMA POMORSTVA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 29.04.2016, Mjesto rada: SOLIN, Općina: SOLIN, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 03.05.2016, Mjesto rada: ZADAR, Općina: ZADAR, Županija: ZADARSKA

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 29.04.2016, Mjesto rada: ČAKOVEC, Općina: ČAKOVEC, Županija: MEĐIMURSKA

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 10.05.2016, Mjesto rada: ČAKOVEC, Općina: ČAKOVEC, Županija: MEĐIMURSKA

 • Opis posla: VIŠI REFERENT/VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.05.2016, Mjesto rada: POŽEGA, Općina: POŽEGA, Županija: POŽEŠKO-SLAVONSKA

 • Opis posla: TEHNIČAR/KA SPECIJALIST/ICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 05.05.2016, Mjesto rada: ŠIBENIK, Općina: ŠIBENIK, Županija: ŠIBENSKO-KNINSKA

 • Opis posla: ARHITEKT PRIPRAVNIK / PRIPRAVNICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.05.2016, Mjesto rada: SPLIT, Općina: SPLIT, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 28.04.2016, Mjesto rada: SVETA NEDELJA, Općina: SVETA NEDELJA, Županija: ZAGREBAČKA

 • Opis posla: STRUČNI/A SURADNIK/ICA ZA POSLOVE ENERGETSKIH CERTIFICIRANJA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.05.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: POSLOVI KEMIJSKO- TEKSTILNOG TEHNIČARA/INŽENJERA/KE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 11.05.2016, Mjesto rada: MURSKO SREDIŠĆE, Općina: MURSKO SREDIŠĆE, Županija: MEĐIMURSKA

 • Opis posla: NET/C # PROGRAMER/KA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 11.05.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: DIPLOMIRANI/NA INŽENJER/KA GRAĐEVINE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 06.05.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: REFERENT/REFERENTICA ZA KOMUNALNU NAKNADU - VODI UPRAVNI POSTUPAK DO DONOŠENJA RJEŠENJA ZA POREZ KOMUNAKNE NAKNADE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 05.05.2016, Mjesto rada: KOPRIVNICA, Općina: KOPRIVNICA, Županija: KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

 • Opis posla: INFORMATIČKI REFERENT, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.05.2016, Mjesto rada: VIROVITICA, Općina: VIROVITICA, Županija: VIROVITIČKO-PODRAVSKA

 • Opis posla: - DISPEČER M/Ž JE ODGOVORAN ZA PLANIRANJE I ORGANIZACIJU DISTRIBUCIJE BETONA SA PROIZVODNOG POGONA DO GRADILIŠTA. - NEPOSREDNI KONTAKT I KOORDINACIJA SA POSLOVNIM PARTNERIMA (KUPCIMA I DOBAVLJAČIMA). - OD DISPEČERA SE OČEKUJE DA IMA DOBRE KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE, IZUZETNO DOBRE RUKOVODITELJSKE VJEŠTINE, DOBRE ORGANIZACIJSKE SPOSOBNOSTI. - SPOSOBNOST SAMOSTALNOG RADA I RADA U TIMU. - POŽELJNO RADNO ISKUSTVO, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHN

 • Opis posla: POMOĆNI-A RADNIK-CA U VULKANIZERSKOJ RADIONICI, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 05.05.2016, Mjesto rada: IMOTSKI, Općina: IMOTSKI, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: VIŠI STRUČNI SURADNIK/VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE - VODI I RJEŠAVA POSTUPKE IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 05.05.2016, Mjesto rada: KOPRIVNICA, Općina: KOPRIVNICA, Županija: KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

 • Opis posla: PROGRAMER/PROGRAMERKA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 26.05.2016, Mjesto rada: VARAŽDIN, Općina: VARAŽDIN, Županija: VARAŽDINSKA

 • Opis posla: VIŠI STRUČNI SURADNIK/VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA GRAĐENJE - OBAVLJA POSLOVE PRIPREME, PROVOĐENJA I PRAĆENJA INVESTICIJA, IZGRADNJE I REONSTRUKCIJE OBJEKATA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 05.05.2016, Mjesto rada: KOPRIVNICA, Općina: KOPRIVNICA, Županija: KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

 • Opis posla: VODITELJ / VODITELJICA U PROIZVODNOM POGONU PEKARE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 11.05.2016, Mjesto rada: DUBROVNIK, Općina: DUBROVNIK, Županija: DUBROVAČKO-NERETVANSKA

 • Opis posla: GEDETSKI TEHNIČAR, IMJERANJE I IZRADE NACRTA I PLANOVA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 28.04.2016, Mjesto rada: ČAZMA, Općina: ČAZMA, Županija: BJELOVARSKO-BILOGORSKA

 • Opis posla: RADNIK/CA U TISKARI, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 06.05.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: BRIGA O POSTAVLJANJU SCENE I POSPREMANJE SCENE, IZRADA SCENE I REKVIZITA POTREBNIH ZA PREDSTAVE, POSTAVLJANJE RASVJETE ZA SCENSKI PRIKAZ PREDSTAVA, POSTAVLJANJE OZVUČENJA, PRIJEVOZ KOSTIMA,DISTRIBUCIJA PROMIDŽBENOG MATERIJALA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 03.05.2016, Mjesto rada: KUTINA, Općina: KUTINA, Županija: SISAČKO-MOSLAVAČKA

 • Opis posla: INFORMATIČKI REFERENT/INFORMATIČKA REFERENTICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.05.2016, Mjesto rada: BJELOVAR, Općina: BJELOVAR, Županija: BJELOVARSKO-BILOGORSKA

 • Opis posla: GRAĐEVINSKI POSLOVOĐA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.04.2016, Mjesto rada: OTOK, Općina: OTOK, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: STRUČNI SURADNIK / SURADNICA U TEHNIČKOM SEKTORU, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 10.05.2016, Mjesto rada: SPLIT, Općina: SPLIT, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: STROJAR/KA - BRAVAR/ICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.04.2016, Mjesto rada: RIJEKA, Općina: RIJEKA, Županija: PRIMORSKO-GORANSKA

 • Opis posla: VODITELJ/ICA  ODRŽAVANJA  AUTO  KAMPA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 15.05.2016, Mjesto rada: KRK, Općina: KRK, Županija: PRIMORSKO-GORANSKA

 • Opis posla: STRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA - SISTEM ADMINISTRATOR, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 29.04.2016, Mjesto rada: RIJEKA, Općina: RIJEKA, Županija: PRIMORSKO-GORANSKA

 • Opis posla: STRUČNI SURADNIK / SURADNICA U SEKTORU PROIZVODNJE I TEHNIČKOM SEKTORU, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 10.05.2016, Mjesto rada: SPLIT, Općina: SPLIT, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: SPECIJALIST/ICA ZA TEHNIČKU KONTROLU (NDT OPERATER/KA), Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.04.2016, Mjesto rada: RIJEKA, Općina: RIJEKA, Županija: PRIMORSKO-GORANSKA

 • Opis posla: DJELATNIK/CA ZA UZORKOVANJE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 25.05.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: POSLUŽITELJ/POSLUŽITELJICA SPECIJALNOG STROJA ZA ODVODNJU, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 03.05.2016, Mjesto rada: ZABOK, Općina: ZABOK, Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA

 • Opis posla: DEVELOPER ZA WEB I MOBILNE APLIKACIJE KAO NJEMAČKA STARTUP TVRTKA U RAZVITKU, UZ VEĆ POSTOJEĆE RAZVIJENE WEB I MOBILNE APLIKACIJA, MOŽEMO SE SLUŽITI DUGOGODIŠNJIM ISKUSTVOM NAŠE MATICE HÜSGES GRUPPE, OBITELJSKOG PODUZEĆA S ČVRSTIM POLOŽAJEM NA TRŽIŠTU, SPECIJALIZIRANIM ZA VJEŠTAČENJA U PODRUČJU MOTORNIH VOZILA .  NAŠE APLIKACIJE MOGU SE INDIVIDUALNO  RAZVIJATI PREMA POTREBAMA NAŠIH VJEŠTAKA I KLIJENATA. NAŠA USLUŽNA GRANA  TEMELJI SE NA V

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 03.05.2016, Mjesto rada: KAŠTEL LUKŠIĆ, Općina: KAŠTELA, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 03.05.2016, Mjesto rada: KAŠTEL LUKŠIĆ, Općina: KAŠTELA, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: POSLOVI: STRUČNA POMOĆ PRI VOĐENJU NAJSLOŽENIJIH GRADILIŠTA  PRIPREMA PODLOGA ZA VOĐENJE DOKUMENTACIJE NA GRADILIŠTU (GRAĐEVINSKA KNJIGA, GRAĐEVINSKI DNEVNIK, TERMINSKI PLANOVI, DOKUMENTACIJA O ISPITIVANJIMA, CERTIFICIRANJIMA I SLIČNO), PRIPREMA PODLOGA ZA ANALIZU CIJENA, KALKULACIJE, OBRAČUNA  ZA PLAĆE RADNIKA, IZMJERU OBAVLJENIH RADOVA, PROJEKTIRANJE I RAZRADU PROJEKATA

 • Opis posla: PRIPRAVNIK-DIPL.INŽ.ELEKTROTEHNIKE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 02.05.2016, Mjesto rada: VIROVITICA, Općina: VIROVITICA, Županija: VIROVITIČKO-PODRAVSKA

 • Opis posla: GRAFIČKI TEHNIČAR/TEHNIČARKA TISKA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 21.05.2016, Mjesto rada: VELIKO TRGOVIŠĆE, Općina: VELIKO TRGOVIŠĆE, Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA

 • Opis posla: STROJAR/KA - CJEVAR/ICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.04.2016, Mjesto rada: RIJEKA, Općina: RIJEKA, Županija: PRIMORSKO-GORANSKA

 • Opis posla: VIŠI STRUČNI SURADNIK/VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORA I EVIDENCIJA DOKUMENATA IZ NADLEŽNOSTI SLUŽBE, IZRADA IZVJEŠĆA O RADU, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 03.05.2016, Mjesto rada: RIJEKA, Općina: RIJEKA, Županija: PRIMORSKO-GORANSKA

 • Opis posla: STRUČNI SURADNIK/ICA - DIZAJNER/ICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 28.04.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: SURADNIK / SURADNICA U PROJEKTIRANJU, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 10.05.2016, Mjesto rada: SPLIT, Općina: SPLIT, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: VIŠI STRUČNI SURADNIK/VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA GRADITELJSTVO PRAĆENJE ZAKONSKIH PROPISA, UPRANI POSTUPCI IZ PODRUČJA GRAITELJSTVA, IZVJEŠTAJI O RADU, PROVEDBA DOKUMENTA PROSTORNOG UREĐENJA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 03.05.2016, Mjesto rada: RIJEKA, Općina: RIJEKA, Županija: PRIMORSKO-GORANSKA

 • Opis posla: STRUČNO, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 10.05.2016, Mjesto rada: ŽUPANJA, Općina: ŽUPANJA, Županija: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

 • Opis posla: KAO NJEMAČKA STARTUP TVRTKA U RAZVITKU, UZ VEĆ POSTOJEĆE RAZVIJENE WEB I MOBILNE APLIKACIJA, MOŽEMO SE SLUŽITI DUGOGODIŠNJIM ISKUSTVOM NAŠE MATICE HÜSGES GRUPPE, OBITELJSKOG PODUZEĆA S ČVRSTIM POLOŽAJEM NA TRŽIŠTU, SPECIJALIZIRANIM ZA VJEŠTAČENJA U PODRUČJU MOTORNIH VOZILA .  NAŠE APLIKACIJE MOGU SE INDIVIDUALNO  RAZVIJATI PREMA POTREBAMA NAŠIH VJEŠTAKA I KLIJENATA. NAŠA USLUŽNA GRANA  TEMELJI SE NA VEĆ POSTOJEĆIM APLIKACIJAMA TE NJIHOVOM DALJNJE

 • Opis posla: STRUČNI/A SURADNIK/CA U UDRUZI, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 28.04.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: POSLOVI: VOĐENJE NAJSLOŽENIJIH GRADILIŠTA PRI IZGRADNJI SVIH GRAĐEVINA; PLANIRANJE I VOĐENJE ODRŽAVANJA NAJSLOŽENIJIH GRAĐEVINA VOĐENJE DOKUMENTACIJE NA GRADILIŠTU (GRAĐEVINSKA KNJIGA, GRAĐEVINSKI DNEVNIK, TERMINSKI PLANOVI, DOKUMENTACIJA O ISPITIVANJIMA, CERTIFICIRANJIMA I SLIČNO), PRIKAZ STANJA NA GRADILIŠTU KAKO BI SE UTVRDILO DA LI ONO UDOVOLJAVA SPECIFIKACIJAMA P

 • Opis posla:  DIPLOMIRANI INŽENJER GEODEZIJE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 15.05.2016, Mjesto rada: LIŽNJAN-LISIGNANO, Općina: LIŽNJAN-LISIGNANO, Županija: ISTARSKA

 • Opis posla: PROGRAMER/KA DESKTOP APLIKACIJA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 25.05.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: STRUČNI/A SURADNIK/ICA ZA ELEKTRONIČKO POSLOVANJE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 02.05.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: PROGRAMER / PROGRAMERKA - IZRADA SUČELJA ZA PROGRAMSKA RJEŠENJA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 22.05.2016, Mjesto rada: BOBOVICA, Općina: SAMOBOR, Županija: ZAGREBAČKA

 • Opis posla: WEB DIZAJNER/ICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 28.04.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: DEVELOPER ZA WEB APLIKACIJE KAO NJEMAČKA STARTUP TVRTKA U RAZVITKU, UZ VEĆ POSTOJEĆE RAZVIJENE WEB I MOBILNE APLIKACIJA, MOŽEMO SE SLUŽITI DUGOGODIŠNJIM ISKUSTVOM NAŠE MATICE HÜSGES GRUPPE, OBITELJSKOG PODUZEĆA S ČVRSTIM POLOŽAJEM NA TRŽIŠTU, SPECIJALIZIRANIM ZA VJEŠTAČENJA U PODRUČJU MOTORNIH VOZILA .  NAŠE APLIKACIJE MOGU SE INDIVIDUALNO  RAZVIJATI PREMA POTREBAMA NAŠIH VJEŠTAKA I KLIJENATA. NAŠA USLUŽNA GRANA  TEMELJI SE NA VEĆ POSTOJE

Kartice koje prihvaćamo:

American Express MasterCard Maestro

Visa

Sigurnosna kupnja obavlja se putem payment gateway servisa

Jamstva sigurne online kupnje

Verified by Visa

MasterCard SecureCode