Lokacijska dozvola

Lokacijska dozvola je upravni akt izdan na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09) u skladu s dokumentima prostornog uređenja i posebnim propisima na temelju koje se provodi svaki zahvat u prostoru.

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole podnosi investitor.

Lokacijska dozvola sadrži izvod iz dokumenata prostornog uređenje na temelju kojih se izdaje, a ovisno o vrsti zahvata u prostoru lokacijskom dozvolom se određuje:

 • - oblik i veličina građevne čestice, odnosno obuhvat zahvata u prostoru
 • - namjena građevine
 • - veličina i površina građevine
 • - smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru
 • - oblikovanje građevine
 • - uređenje građevne čestice
 • - način i uvjete priključenja čestice, odnosno građevine na javnoprometnu površinu i komunalnu infrastrukturu
 • - način sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš i druge elemente važne za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima.

Iznimno, lokacijska dozvola se ne izdaje za zahvate određene Pravilnikom o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola. Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole podnosi se Područnom uredu za prostorno uređenje, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove i promet, odnosno pripadajućim područnim odsjecima na čijem se području planira zahvat u prostoru, na obrascima koji se nalaze u pisarnici.

Iznimno, za neke građevine koje su od važnosti za Republiku Hrvatsku, lokacijsku dozvolu izdaje Ministarstvo zaštite okoliša,i prostornog uređenja i graditeljstva.

 Lokacijsku dozvolu izdaje županijski ured, odnosno ured Grada Zagreba, nadležan za poslove prostornog uređenja na čijem se području planira zahvat u prostoru, ako Zakonom o Prostornom uređenju ili posebnim zakonima nije drugačije određeno.

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja izdaje lokacijske dozvole za građevine važne za Državu. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja izdaje lokacijsku dozvolu za zahvate u prostoru koji obuhvaćaju područje dvije ili više županija.

 •  Ako je riječ o građevini za koju nije potrebno ishoditi građevnu dozvolu, zahtjevu se prilaže:
 • idejni projekt u smislu posebnog propisa,
 • dokaz o pravu vlasništva građevine ili ugovor, odnosno akt nadležnog tijela na temelju kojega je podnositelj zahvata stekao pravo izvođenja zahvata u prostoru

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

Ne smije biti stariji od 6 mjeseci. Kontakt podaci: Područni uredi za katastar Republike Hrvatske

IZVOD IZ GRUNTOVNICE /ZEMLJIŠNE KNJIGE/ VLASNIČKI LIST

Sva ova dokumentacija se slaže u jedan fascikl i u 5 primjeraka predaje se Područnom Uredu za Prostorno uređenje i graditeljstvo.

NA OSNOVU OVE DOKUMENTACIJE IZDAJE SE LOKACIJSKA DOZVOLA

Dodaj komentar

Obavijesti me o sljedećem komentaru.

Sigurnosni kod
Osvježi

Kalendar događaja

Hrvatski zavod za zapošljavanje

 • Opis posla: PRODAJNI INŽENJER/PRODAJNA INŽENJERKA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 07.10.2016, Mjesto rada: OSIJEK, Općina: OSIJEK, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: ARHITEKT/ICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 03.10.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: STRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA-PROGRAMER/PROGRAMERKA POSLOVNIH APLIKACIJA OPIS POSLOVA: PROIZVODNJA I ODRŽAVANJE APLIKACIJA, ANALIZA I MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESA I PODATAKA, DIZAJNIRANJE IZVEDBA PROGRAMSKIH RJEŠENJA, IZRADA WEB APLIKACIJA., Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.10.2016, Mjesto rada: KASTAV, Općina: KASTAV, Županija: PRIMORSKO-GORANSKA

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 07.10.2016, Mjesto rada: DUBROVNIK, Općina: DUBROVNIK, Županija: DUBROVAČKO-NERETVANSKA

 • Opis posla: KEMIJSKI INŽENJER / INŽENJERKA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 08.10.2016, Mjesto rada: SPLIT, Općina: SPLIT, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN, IZRADA REVIZIJE PROCJENE RIZIKA ZA VLASTITE POTREBE, ORGANIZACIJA ISPITIVANJA STROJEVA I UREĐAJA S POVEĆANOM OPASNOSTI FIZIKALNIH I KEMIJSKIH ŠTETNOSTI, TE OPREME POD TLAKOM, SAVJETOVANJE POSLODAVCA, TE IZVRŠAVANJE UNUTARNJEG NADZORA NAD PROVEDBOM ZNR-U, VOĐENJE PROPISANE EVIDENCIJE IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU, SURADNJA S NADLEŽNIM INSPEKCIJSKIM TIJELIMA I DRUGIM INSTITUCIJAMA, SUDJELOVANJE U RADU ODBORA ZNR-U KAO I IZVRŠAVANJE OSTALIH PROPISANIH

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 28.10.2016, Mjesto rada: NJEMAČKA, Općina: NJEMAČKA, Županija: NJEMAČKA

 • Opis posla: - RADNIK U POGONU ZA PROIZVODNJU PIVA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 15.10.2016, Mjesto rada: VUKOVAR, Općina: VUKOVAR, Županija: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

 • Opis posla: GEODETSKI/A TEHNIČAR/KA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 14.10.2016, Mjesto rada: DONJA BISTRA, Općina: BISTRA, Županija: ZAGREBAČKA

 • Opis posla: - REFERENT ZA KOMUNALNE POSLOVE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 14.10.2016, Mjesto rada: NOVSKA, Općina: NOVSKA, Županija: SISAČKO-MOSLAVAČKA

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 07.10.2016, Mjesto rada: SISAK, Općina: SISAK, Županija: SISAČKO-MOSLAVAČKA

 • Opis posla: INŽENJER / INŽENJERKA MEDICINSKE RADIOLOGIJE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 06.10.2016, Mjesto rada: MAKARSKA, Općina: MAKARSKA, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: DIPLOMIRANI INŽENJER/DIPLOMIRANA INŽENJERKA RUDARSTVA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 28.10.2016, Mjesto rada: IVANIĆ GRAD, Općina: IVANIĆ-GRAD, Županija: ZAGREBAČKA

 • Opis posla: RADNIK/RADNICA U RAZVOJU I KVALITETI, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 23.10.2016, Mjesto rada: JALŽABET, Općina: JALŽABET, Županija: VARAŽDINSKA

 • Opis posla: KONTROLA TEMPERATURE LOŽIŠTA KONTROLA TLAKA U KOTLU, OGNJIŠTA I RAZNIH HIDRAULIČNIH ULJA. SVAKODNEVNA KONTROLA SVIH POSTROJENJA I CIRKULACIJSKE PUMPE. PROVOĐENJE REMONTA POSTROJENJA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 02.10.2016, Mjesto rada: POŽEGA, Općina: POŽEGA, Županija: POŽEŠKO-SLAVONSKA

 • Opis posla: ŠEF / ŠEFICA GRADILIŠTA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 10.10.2016, Mjesto rada: SPLIT, Općina: SPLIT, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: TON MAJSTOR/ICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 09.10.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: RADNIK/RADNICA U KONTROLI KVALITETE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 07.10.2016, Mjesto rada: JALŽABET, Općina: JALŽABET, Županija: VARAŽDINSKA

 • Opis posla: INŽENJER/KA MEDICINSKE RADIOLOGIJE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 06.10.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 20.10.2016, Mjesto rada: ČAKOVEC, Općina: ČAKOVEC, Županija: MEĐIMURSKA

 • Opis posla: RADNIK/RADNICA NA ODRŽAVANJU PROIZVODNIH LINIJA - OPERATER/OPERATERKA PRIPRAVNIK/PRIPRAVNICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 06.10.2016, Mjesto rada: VARAŽDIN, Općina: VARAŽDIN, Županija: VARAŽDINSKA

 • Opis posla: VODITELJ/VODITELJICA LOGISTIKE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 23.10.2016, Mjesto rada: JALŽABET, Općina: JALŽABET, Županija: VARAŽDINSKA

 • Opis posla: OPERATOR/OPERATORKA NA GRAFIČKIM STROJEVIMA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 15.10.2016, Mjesto rada: OSIJEK, Općina: OSIJEK, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 31.10.2016, Mjesto rada: SVETA NEDJELJA, Općina: HVAR, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 20.10.2016, Mjesto rada: ČAKOVEC, Općina: ČAKOVEC, Županija: MEĐIMURSKA

 • Opis posla: KONTROLA RADA U PROIZVODNJI, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 13.10.2016, Mjesto rada: ŠIBENIK, Općina: ŠIBENIK, Županija: ŠIBENSKO-KNINSKA

 • Opis posla: RAD NA STROJU ZA OBRADU DRVA SA KOMPJUTORSKIM NAVOĐENJEM., Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 19.10.2016, Mjesto rada: LJUBEŠĆICA, Općina: LJUBEŠĆICA, Županija: VARAŽDINSKA

 • Opis posla: WEB PROGRAMER / WEB PROGRAMERKA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.10.2016, Mjesto rada: SPLIT, Općina: SPLIT, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: IZVOĐENJE NASTAVE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 06.10.2016, Mjesto rada: SLUNJ, Općina: SLUNJ, Županija: KARLOVAČKA

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 15.10.2016, Mjesto rada: NJEMAČKA, Općina: NJEMAČKA, Županija: NJEMAČKA

 • Opis posla: STRUČNI/A SURADNIK/CA PROGRAMER/KA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 05.10.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: ARHITEKT, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 07.10.2016, Mjesto rada: ZADAR, Općina: ZADAR, Županija: ZADARSKA

 • Opis posla: NASTAVNIK/ICA STROJARSKE SKUPINE PREDMETA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 07.10.2016, Mjesto rada: DUGO SELO, Općina: DUGO SELO, Županija: ZAGREBAČKA

 • Opis posla: ARHITEKT, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 06.10.2016, Mjesto rada: ZADAR, Općina: ZADAR, Županija: ZADARSKA

 • Opis posla: POSLOVOĐA/POSLOVOTKINJA NA GRADILIŠTU ZA RADOVE NA KONSTRUKCIJI I IZOLATERSKE RADOVE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 15.10.2016, Mjesto rada: VELIKO TRGOVIŠĆE, Općina: VELIKO TRGOVIŠĆE, Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA

 • Opis posla: NASTAVNIK/NASTAVNICA STRUKOVNIH PREDMETA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 14.10.2016, Mjesto rada: OSIJEK, Općina: OSIJEK, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 05.10.2016, Mjesto rada: ZADAR, Općina: ZADAR, Županija: ZADARSKA

 • Opis posla: PROJEKTANT/ICA - DIZAJNER/ICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 07.10.2016, Mjesto rada: PULA-POLA, Općina: PULA-POLA, Županija: ISTARSKA

 • Opis posla: - ODGOVORAN ZA VOĐENJE I ORGANIZACIJU SERVISA - ZADUŽEN ZA ORGANIZACIJU SERVISNIH INTERVENCIJA PO POSLOVNIM OBJEKTIMA PO POZIVU - ODGOVORAN ZA NADGLEDANJE, ORGANIZACIJU I IZVRŠENJE ZADATAKA SERVISERA - KONTROLA RADNIH NALOGA I UNOSA ISTIH U SISTEM - KOORDINACIJA RADA SERVISNE SLUŽBE - IZRADA MJESEČNIH IZVJEŠTAJA O RADU SERVISA I MONTAŽA - PREDLAGANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE SERVISNIH I PROIZVODNIH PROCESA - OBILAZAK I KONTROLA RADA NA TERENU

 • Opis posla: SURADNIK / SURADNICA NA POSLOVIMA PROJEKTANTA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 02.10.2016, Mjesto rada: SPLIT, Općina: SPLIT, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: OPIS POSLA: - ODGOVORAN ZA VOĐENJE I ORGANIZACIJU SERVISA - ZADUŽEN ZA ORGANIZACIJU SERVISNIH INTERVENCIJA PO POSLOVNIM OBJEKTIMA PO POZIVU - ODGOVORAN ZA NADGLEDANJE, ORGANIZACIJU I IZVRŠENJE ZADATAKA SERVISERA - KONTROLA RADNIH NALOGA I UNOSA ISTIH U SISTEM - KOORDINACIJA RADA SERVISNE SLUŽBE - IZRADA MJESEČNIH IZVJEŠTAJA O RADU SERVISA I MONTAŽA - PREDLAGANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE SERVISNIH I PROIZVODNIH PROCESA - OBILAZAK I KONTROLA RADA

 • Opis posla: DIPLOMIRANI INŽENJER / INŽENJERKA GRAĐEVINARSTVA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 28.10.2016, Mjesto rada: SPLIT, Općina: SPLIT, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: POSLOVOĐA/POSLOVOTKINJA NA GRADILIŠTU ZA INSTALATERSKE I ZAVRŠNE RADOVE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 15.10.2016, Mjesto rada: VELIKO TRGOVIŠĆE, Općina: VELIKO TRGOVIŠĆE, Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA

 • Opis posla: IZVOĐENJE NASTAVE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 06.10.2016, Mjesto rada: SLUNJ, Općina: SLUNJ, Županija: KARLOVAČKA

 • Opis posla: POSLOVOĐA/POSLOVOTKINJA NA GRADILIŠTU ZA ZIDARSKE, FASADERSKE I KROVOPOKRIVAČKE RADOVE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 15.10.2016, Mjesto rada: VELIKO TRGOVIŠĆE, Općina: VELIKO TRGOVIŠĆE, Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA

 • Opis posla: OFFSET STROJAR/KA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 14.10.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: PROJEKTIRANJE U ARHITEKTURI, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.10.2016, Mjesto rada: LABIN, Općina: LABIN, Županija: ISTARSKA

 • Opis posla: - ODGOVORAN ZA VOĐENJE I ORGANIZACIJU SERVISA - ZADUŽEN ZA ORGANIZACIJU SERVISNIH INTERVENCIJA PO POSLOVNIM OBJEKTIMA PO POZIVU - ODGOVORAN ZA NADGLEDANJE, ORGANIZACIJU I IZVRŠENJE ZADATAKA SERVISERA - KONTROLA RADNIH NALOGA I UNOSA ISTIH U SISTEM - KOORDINACIJA RADA SERVISNE SLUŽBE - IZRADA MJESEČNIH IZVJEŠTAJA O RADU SERVISA I MONTAŽA - PREDLAGANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE SERVISNIH I PROIZVODNIH PROCESA - OBILAZAK I KONTROLA RADA, Kategorija: STRUČ

 • Opis posla: ARHITEKTONSKI TEHNIČAR/TEHNIČARKA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 03.10.2016, Mjesto rada: KARLOVAC, Općina: KARLOVAC, Županija: KARLOVAČKA

 • Opis posla: DIPLOMIRANI INŽENJER / INŽENJERKA ELEKTROTEHNIKE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 28.10.2016, Mjesto rada: SPLIT, Općina: SPLIT, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: POTREBNA VOZAČKA DOZVOLA B KATEGORIJE., Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 15.10.2016, Mjesto rada: ŠIBENIK, Općina: ŠIBENIK, Županija: ŠIBENSKO-KNINSKA

 • Opis posla: MEHANIČAR/MEHANIČARKA U BRODOGRADNJI OPIS POSLOVA: MONTAŽA OPREME NA PLOVILIMA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 28.10.2016, Mjesto rada: RIJEKA, Općina: RIJEKA, Županija: PRIMORSKO-GORANSKA

 • Opis posla: GRAĐEVINSKI INŽENJER/GRAĐEVINSKA INŽENJERKA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 31.10.2016, Mjesto rada: VELIKA GORICA, Općina: VELIKA GORICA, Županija: ZAGREBAČKA

 • Opis posla: SURADNIK/SURADNICA TEHNOLOGA/INJE NA POSLOVIMA GOSPODARENJA OTPADOM, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 10.10.2016, Mjesto rada: VARAŽDIN, Općina: VARAŽDIN, Županija: VARAŽDINSKA

 • Opis posla: OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNO OBAVLJANJE POSLOVA STRUČNIOG SURADNIKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 06.10.2016, Mjesto rada: KORENICA, Općina: PLITVIČKA JEZERA, Županija: LIČKO-SENJSKA

 • Opis posla: VODITELJ/VODITELJICA ODSJEKA ZA GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREĐENJE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 06.10.2016, Mjesto rada: BJELOVAR, Općina: BJELOVAR, Županija: BJELOVARSKO-BILOGORSKA

 • Opis posla: ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA I DRUGI POSLOVI U STRUCI PO POTREBI, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.10.2016, Mjesto rada: POŽEGA, Općina: POŽEGA, Županija: POŽEŠKO-SLAVONSKA

 • Opis posla: INSTALACIJA, MONTAŽA I PROGRAMIRANJE SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 09.10.2016, Mjesto rada: OSIJEK, Općina: OSIJEK, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: VODITELJ/VODITELJICA MANJIH GRADILIŠTA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 15.10.2016, Mjesto rada: VELIKO TRGOVIŠĆE, Općina: VELIKO TRGOVIŠĆE, Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA

 • Opis posla: POSLOVI GEODETSKOG TEHNIČARA U UREDU I NA TERENU, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 05.10.2016, Mjesto rada: OTOČAC, Općina: OTOČAC, Županija: LIČKO-SENJSKA

 • Opis posla: STRUČNI/A SURADNIK/CA ARHITEKT/ICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 03.10.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: MONTAŽA I PROGRAMIRANJE TELEFONSKIH CENTRALA I TELEFONA; STRUKTURNO KABLIRANJE, INSTALACIJA INFORMATIČKIH I TELEKOMUNIKACIJSKIH UREĐAJA; INFORMATIČKA I OPTIČKA MREŽA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 09.10.2016, Mjesto rada: OSIJEK, Općina: OSIJEK, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 03.10.2016, Mjesto rada: SAMOBOR, Općina: SAMOBOR, Županija: ZAGREBAČKA

 • Opis posla: PRODAJA PROFESIONALNIH SREDSTAVA ZA ČIŠČENJE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 08.10.2016, Mjesto rada: ŠIBENIK, Općina: ŠIBENIK, Županija: ŠIBENSKO-KNINSKA

 • Opis posla: KONZULTANT/ICA RAZVOJA RAČUNALNIH PROGRAMA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 01.10.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: INŽENJER/KA ZA PRORAČUNE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 05.10.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: KONSTRUKTOR/KONSTRUKTORICA ZA KOMPJUTERSKO GRADIRANJE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 17.10.2016, Mjesto rada: JALŽABET, Općina: JALŽABET, Županija: VARAŽDINSKA

 • Opis posla: SISTEM ADMINISTRATOR (M/Ž), Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 07.10.2016, Mjesto rada: KARLOVAC, Općina: KARLOVAC, Županija: KARLOVAČKA

 • Opis posla: - ODGOVORAN ZA VOĐENJE I ORGANIZACIJU SERVISA - ZADUŽEN ZA ORGANIZACIJU SERVISNIH INTERVENCIJA PO POSLOVNIM OBJEKTIMA PO POZIVU - ODGOVORAN ZA NADGLEDANJE, ORGANIZACIJU I IZVRŠENJE ZADATAKA SERVISERA - KONTROLA RADNIH NALOGA I UNOSA ISTIH U SISTEM - KOORDINACIJA RADA SERVISNE SLUŽBE - IZRADA MJESEČNIH IZVJEŠTAJA O RADU SERVISA I MONTAŽA - PREDLAGANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE SERVISNIH I PROIZVODNIH PROCESA - OBILAZAK I KONTROLA RADA, Kategorija: STRUČ

 • Opis posla: STRUČNI/A SURADNIK/CA GRAĐEVINAR/KA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 02.10.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: ELEKTROTEHNIČAR / ELEKTROTEHNIČARKA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 07.10.2016, Mjesto rada: SPLIT, Općina: SPLIT, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: STRUČNI/A SURADNIK/CA GRAĐEVINSKI/A INŽENJER/KA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 02.10.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: POSTAVLJANJE, PRILAGOĐAVANJE I POPRAVLJANJE ELEKTRIČNIH STROJEVA I DIZALA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 07.10.2016, Mjesto rada: GOSPIĆ, Općina: GOSPIĆ, Županija: LIČKO-SENJSKA

 • Opis posla:  OBZIR DOLAZE KANDIDATI/INJE VSS/VŠS GRAĐEVINSKI SMJER. POLAZNIK/CA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA SUDJELOVAT ĆE NA POSLOVIMA: - IZRADA KALKULACIJA ZA PONUDE, NORMIRANJE STAVAKA - OBRADA UPITA I TROŠKOVNIKA - USUGLAŠAVANJE KALKULACIJA - IZRADA PONUDBENOG TROŠKOVNIKA I AUTORIZACIJA PONUDA - KOMUNIKACIJA SA GRADILIŠTEM - NARUDŽBA MATERIJALA., Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.10.2016, Mjes

 • Opis posla: IZRADA I KONFIGURACIJA MREŽE I MREŽNE OPREME, POZNAVANJE L2, L3 I WIFI, KONFIGURACIJA IP TELEKOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA (ASTERISK), Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 09.10.2016, Mjesto rada: OSIJEK, Općina: OSIJEK, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 07.10.2016, Mjesto rada: VUKOVAR, Općina: VUKOVAR, Županija: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

 • Opis posla: SURADNIK / SURADNICA ZAŠTITE NA RADU, ZAŠTITE OD POŽARA, ZAŠTITE OKOLIŠA, ZAŠTITE OD BUKE I ZAŠTITE I SPAŠAVANJA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.10.2016, Mjesto rada: SPLIT, Općina: SPLIT, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: VODITELJI/ICA KONTROLE NAMJEŠTAJA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 15.10.2016, Mjesto rada: ĐURĐENOVAC, Općina: ĐURĐENOVAC, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 20.10.2016, Mjesto rada: ŠOPOT, Općina: BENKOVAC, Županija: ZADARSKA

 • Opis posla: IZRADA PROJEKATA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 27.10.2016, Mjesto rada: VUKOVAR, Općina: VUKOVAR, Županija: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 15.10.2016, Mjesto rada: ĐAKOVO, Općina: ĐAKOVO, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: VOĐENJE POGONA PRERADE DRVETA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 27.10.2016, Mjesto rada: VUKOVAR, Općina: VUKOVAR, Županija: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.10.2016, Mjesto rada: DARDA, Općina: DARDA, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: DIPLOMIRANI/A INŽENJER/KA RAZVOJA I PROJEKTIRANJA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.09.2016, Mjesto rada: BOŽJAKOVINA, Općina: BRCKOVLJANI, Županija: ZAGREBAČKA

 • Opis posla: SURADNIK/SURADNICA ZA PROJEKTIRANJE I PROGRAMIRANJE U AUTOMATICI, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 14.10.2016, Mjesto rada: GAREŠNICA, Općina: GAREŠNICA, Županija: BJELOVARSKO-BILOGORSKA

 • Opis posla: IZRADA CERTIFIKATA I DR. POSLOVI, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 27.10.2016, Mjesto rada: VUKOVAR, Općina: VUKOVAR, Županija: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

 • Opis posla: GRAĐEVINSKI/A TEHNIČAR/KA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.09.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: SURADNIK/CA ZA KALIBRIRANJE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.09.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: SOR, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 05.10.2016, Mjesto rada: ŠIBENIK, Općina: ŠIBENIK, Županija: ŠIBENSKO-KNINSKA

 • Opis posla: ELEKTROTEHNIČAR/KA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 07.10.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: ELEKTROTEHNIČAR/KA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 07.10.2016, Mjesto rada: JAKOVLJE, Općina: JAKOVLJE, Županija: ZAGREBAČKA

 • Opis posla: PRIPRAVNIK/CA U SEKTORU ZA AKTUARSKE POSLOVE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 07.10.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: STRUČNI/A SURADNIK/CA - ISPITIVAČ/ICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 05.10.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 15.10.2016, Mjesto rada: ĐURĐENOVAC, Općina: ĐURĐENOVAC, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: PRVOSTUPNIK/ICA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 06.10.2016, Mjesto rada: KARLOVAC, Općina: KARLOVAC, Županija: KARLOVAČKA

 • Opis posla: GRAĐEVINSKI INŽENJER / INŽENJERKA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.09.2016, Mjesto rada: SPLIT, Općina: SPLIT, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: STRUČNI/A SURADNIK/CA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 10.10.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: SOR, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 05.10.2016, Mjesto rada: ŠIBENIK, Općina: ŠIBENIK, Županija: ŠIBENSKO-KNINSKA

 • Opis posla: VODITELJ/ICA PROIZVODNJE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 30.09.2016, Mjesto rada: PULA-POLA, Općina: PULA-POLA, Županija: ISTARSKA

 • Opis posla: VODITELJ/ICA PROJEKATA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 10.10.2016, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

Kartice koje prihvaćamo:

American Express MasterCard Maestro

Visa

Sigurnosna kupnja obavlja se putem payment gateway servisa

Jamstva sigurne online kupnje

Verified by Visa

MasterCard SecureCode