Lokacijska dozvola

Lokacijska dozvola je upravni akt izdan na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09) u skladu s dokumentima prostornog uređenja i posebnim propisima na temelju koje se provodi svaki zahvat u prostoru.

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole podnosi investitor.

Lokacijska dozvola sadrži izvod iz dokumenata prostornog uređenje na temelju kojih se izdaje, a ovisno o vrsti zahvata u prostoru lokacijskom dozvolom se određuje:

 • - oblik i veličina građevne čestice, odnosno obuhvat zahvata u prostoru
 • - namjena građevine
 • - veličina i površina građevine
 • - smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru
 • - oblikovanje građevine
 • - uređenje građevne čestice
 • - način i uvjete priključenja čestice, odnosno građevine na javnoprometnu površinu i komunalnu infrastrukturu
 • - način sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš i druge elemente važne za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima.

Iznimno, lokacijska dozvola se ne izdaje za zahvate određene Pravilnikom o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola. Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole podnosi se Područnom uredu za prostorno uređenje, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove i promet, odnosno pripadajućim područnim odsjecima na čijem se području planira zahvat u prostoru, na obrascima koji se nalaze u pisarnici.

Iznimno, za neke građevine koje su od važnosti za Republiku Hrvatsku, lokacijsku dozvolu izdaje Ministarstvo zaštite okoliša,i prostornog uređenja i graditeljstva.

 Lokacijsku dozvolu izdaje županijski ured, odnosno ured Grada Zagreba, nadležan za poslove prostornog uređenja na čijem se području planira zahvat u prostoru, ako Zakonom o Prostornom uređenju ili posebnim zakonima nije drugačije određeno.

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja izdaje lokacijske dozvole za građevine važne za Državu. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja izdaje lokacijsku dozvolu za zahvate u prostoru koji obuhvaćaju područje dvije ili više županija.

 •  Ako je riječ o građevini za koju nije potrebno ishoditi građevnu dozvolu, zahtjevu se prilaže:
 • idejni projekt u smislu posebnog propisa,
 • dokaz o pravu vlasništva građevine ili ugovor, odnosno akt nadležnog tijela na temelju kojega je podnositelj zahvata stekao pravo izvođenja zahvata u prostoru

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

Ne smije biti stariji od 6 mjeseci. Kontakt podaci: Područni uredi za katastar Republike Hrvatske

IZVOD IZ GRUNTOVNICE /ZEMLJIŠNE KNJIGE/ VLASNIČKI LIST

Sva ova dokumentacija se slaže u jedan fascikl i u 5 primjeraka predaje se Područnom Uredu za Prostorno uređenje i graditeljstvo.

NA OSNOVU OVE DOKUMENTACIJE IZDAJE SE LOKACIJSKA DOZVOLA

Dodaj komentar

Obavijesti me o sljedećem komentaru.

Sigurnosni kod
Osvježi

Kalendar događaja

Hrvatski zavod za zapošljavanje

 • Opis posla: WEB I GRAFIČKI DIZAJNER, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 10.03.2015, Mjesto rada: ŠIBENIK, Općina: ŠIBENIK, Županija: ŠIBENSKO-KNINSKA

 • Opis posla: INFORMATIČAR/INFORMATIČARKA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 12.03.2015, Mjesto rada: SLAVONSKI BROD, Općina: SLAVONSKI BROD, Županija: BRODSKO-POSAVSKA

 • Opis posla: VOĐENJE, NADZOR, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 23.03.2015, Mjesto rada: NJEMAČKA, Općina: NJEMAČKA, Županija: NJEMAČKA

 • Opis posla: STRUČNI/A SURADNIK/ICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 23.03.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: VODITELJ/ICA PROIZVODNJE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 08.03.2015, Mjesto rada: SVETA NEDELJA, Općina: SVETA NEDELJA, Županija: ZAGREBAČKA

 • Opis posla: NASTAVNIK/ICA TEHNOLOGIJE AUTOMEHATRONIKE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 09.03.2015, Mjesto rada: ĐURĐEVAC, Općina: ĐURĐEVAC, Županija: KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

 • Opis posla: PRODAJNO TEHNIČKI/A SAVJETNIK/ICA ZA UNUTARNJE BOJE I GLET MASE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 02.04.2015, Mjesto rada: SPLIT, Općina: SPLIT, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: IZVOĐENJE NASTAVE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 09.03.2015, Mjesto rada: ĐURĐEVAC, Općina: ĐURĐEVAC, Županija: KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

 • Opis posla: VODITELJ/VODITELJICA GRADILIŠTA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 16.03.2015, Mjesto rada: SLAVONSKI BROD, Općina: SLAVONSKI BROD, Županija: BRODSKO-POSAVSKA

 • Opis posla: NASTAVNIK/ICA AUTOMATSKOG VOĐENJA PROCESA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 09.03.2015, Mjesto rada: ĐURĐEVAC, Općina: ĐURĐEVAC, Županija: KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

 • Opis posla: SKIPER, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 10.03.2015, Mjesto rada: PRIMOŠTEN, Općina: PRIMOŠTEN, Županija: ŠIBENSKO-KNINSKA

 • Opis posla: VODITELJ/ICA GRADILIŠTA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 16.03.2015, Mjesto rada: PULA-POLA, Općina: PULA-POLA, Županija: ISTARSKA

 • Opis posla: - SAMOSTALNO VOĐENJE GRADILIŠTA - MINIMALNO 5 GODINA RADNOG ISKUSTVA - POLOŽEN STRUČNI ISPIT - VOZAČKA DOZVOLA B KATEGORIJE - POTREBNA STRUČNA SPREMA: VŠS ILI VSS/ ING.GRAĐ. ILI DIPL.ING.GRAĐ.  , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 16.03.2015, Mjesto rada: VINKOVCI, Općina: VINKOVCI, Županija: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

 • Opis posla: IZVOĐENJE NASTAVE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 09.03.2015, Mjesto rada: ĐURĐEVAC, Općina: ĐURĐEVAC, Županija: KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

 • Opis posla: IZVOĐENJE NASTAVE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 09.03.2015, Mjesto rada: ĐURĐEVAC, Općina: ĐURĐEVAC, Županija: KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

 • Opis posla: IZVOĐENJE NASTAVE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 09.03.2015, Mjesto rada: ĐURĐEVAC, Općina: ĐURĐEVAC, Županija: KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 09.03.2015, Mjesto rada: DUBROVNIK, Općina: DUBROVNIK, Županija: DUBROVAČKO-NERETVANSKA

 • Opis posla: PROJEKTANT/PROJEKTANTICA - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 09.03.2015, Mjesto rada: OSIJEK, Općina: OSIJEK, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: ENNASTAVNIK/NASTAVNICA RAČUNALSTVA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 09.03.2015, Mjesto rada: RIJEKA, Općina: RIJEKA, Županija: PRIMORSKO-GORANSKA

 • Opis posla: VIŠI/A ADMINISTRATOR/ICA U SLUŽBI ZA RAZVOJ I TEHNOLOGIJU, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 09.03.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: KONSTRUKCIJA ALATA ZA POTREBE PROIZVODNOG PROCESA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 31.03.2015, Mjesto rada: DEŽANOVAC, Općina: DEŽANOVAC, Županija: BJELOVARSKO-BILOGORSKA

 • Opis posla: OVLAŠTENI/A ARHITEKT/ICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 20.03.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 09.03.2015, Mjesto rada: VUKOVAR, Općina: VUKOVAR, Županija: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

 • Opis posla: STRUČNI SURADNIK/SURADNICA U GRAFIČKOM DIZAJNU AMBALAŽE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 09.03.2015, Mjesto rada: VELIKA GORICA, Općina: VELIKA GORICA, Županija: ZAGREBAČKA

 • Opis posla: IZVOĐENJE NASTAVE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 09.03.2015, Mjesto rada: ĐURĐEVAC, Općina: ĐURĐEVAC, Županija: KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

 • Opis posla: NASTAVNIK/NASTAVNICA STRUKOVNE GRUPE PREDMETA (STROJ. KONSTRUKCIJE I REGULACIJA UPRAVLJANJA, AUTOMATIZACIJA I ROBOTIKA), Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 09.03.2015, Mjesto rada: RIJEKA, Općina: RIJEKA, Županija: PRIMORSKO-GORANSKA

 • Opis posla: KONTROLA NAD ISKAPANJEM ŠLJUNKA I PJESKA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 10.03.2015, Mjesto rada: MALI BUKOVEC, Općina: MALI BUKOVEC, Županija: VARAŽDINSKA

 • Opis posla: PRIPREMA RJEŠENJA ZA TISAK (DTP), MONTAŽA ZA TISAK, VEZANI POSLOVI, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 15.03.2015, Mjesto rada: LUDBREG, Općina: LUDBREG, Županija: VARAŽDINSKA

 • Opis posla: ELEKTRONIČAR/KA - MEHATRONIČAR/KA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 09.03.2015, Mjesto rada: OSIJEK, Općina: OSIJEK, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: DIPLOMIRANI INŽENJER/KA ELEKTROTEHNIKE, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA NA POSLOVIMA VODITELJA/ICE UREĐAJA ZA PROĆIŠĆAVANJE VODE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 09.03.2015, Mjesto rada: NAŠICE, Općina: NAŠICE, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: GEODETSKI TEHNIČAR/GEODETSKA TEHNIČARKA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 10.03.2015, Mjesto rada: BELI MANASTIR, Općina: BELI MANASTIR, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: RADNIK/CA NA POSTAVLJANJU MONTAŽNIH KUĆA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 23.03.2015, Mjesto rada: BJELOVAR, Općina: BJELOVAR, Županija: BJELOVARSKO-BILOGORSKA

 • Opis posla: GEODETSKI TEHNIČAR/KA, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA: -PRIKUPLJANJE I OBRADA GEODETSKIH PODATAKA, -GEODETSKA MJERENJA NA TERENU, -IZRADA ELABORATA., Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 08.03.2015, Mjesto rada: NAŠICE, Općina: NAŠICE, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: IZVOĐENJE NASTAVE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 09.03.2015, Mjesto rada: ĐURĐEVAC, Općina: ĐURĐEVAC, Županija: KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

 • Opis posla: PRODAJNO TEHNIČKI/A SAVJETNIK/ICA ZA UNUTARNJE BOJE I GLET MASE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 02.04.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: NASTAVNIK/NASTAVNICA RAČUNALSTVA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 09.03.2015, Mjesto rada: RIJEKA, Općina: RIJEKA, Županija: PRIMORSKO-GORANSKA

 • Opis posla: SURADNIK PRI PROJEKTIRANJU, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 09.03.2015, Mjesto rada: VALPOVO, Općina: VALPOVO, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: OPERATER/KA PROCESA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 09.03.2015, Mjesto rada: OKOLI, Općina: VELIKA LUDINA, Županija: SISAČKO-MOSLAVAČKA

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 16.03.2015, Mjesto rada: SLATINA, Općina: SLATINA, Županija: VIROVITIČKO-PODRAVSKA

 • Opis posla: SURADNIK NA PROJEKTU, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 09.03.2015, Mjesto rada: ČAKOVEC, Općina: ČAKOVEC, Županija: MEĐIMURSKA

 • Opis posla: PROFESOR/PROFESORICA STRUČNIH PREDMETA BRODOGRAĐEVNE GRUPE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 11.03.2015, Mjesto rada: RIJEKA, Općina: RIJEKA, Županija: PRIMORSKO-GORANSKA

 • Opis posla: ARHITEKTONSKO PROJEKTIRANJE I RAZRADA GLAVNIH PROJEKATA, POŽELJNO POZNAVANJE RADA U ARCHICAD PROGRAMU, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 14.03.2015, Mjesto rada: ŠIBENIK, Općina: ŠIBENIK, Županija: ŠIBENSKO-KNINSKA

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 10.03.2015, Mjesto rada: ROVINJ-ROVIGNO, Općina: ROVINJ-ROVIGNO, Županija: ISTARSKA

 • Opis posla: TEHNIČAR ELEKTRONIČAR/TEHNIČARKA ELEKTRONIČARKA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 06.03.2015, Mjesto rada: VELIKA GORICA, Općina: VELIKA GORICA, Županija: ZAGREBAČKA

 • Opis posla: SURADNIK/ICA NA PROJEKTIRANJU ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 06.03.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: OVLAŠTENI PROJEKTANT (M/Ž) OPIS POSLOVA: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IZ PODRUČJA GRADITELJSTVA, PROVEDBA POSLOVA NADZOA NAD GRADNJOM, FINANCIJSKO-TEHNIČKE ANALIZE PONUDA, PROCJENE INVESTICIJSKIH ULAGANJA, OSTALO PREMA POTREBI POSLA., Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 06.03.2015, Mjesto rada: KOPRIVNICA, Općina: KOPRIVNICA, Županija: KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 05.03.2015, Mjesto rada: SUPETAR, Općina: SUPETAR, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: SURADNIK/ICA U DIGITALNOM MARKETINGU, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 20.03.2015, Mjesto rada: RIJEKA, Općina: RIJEKA, Županija: PRIMORSKO-GORANSKA

 • Opis posla: OPIS POSLA SURADNIK U PROJEKTIRANJU STROJARSKIH INSTALACIJA RAZLIČITIH VRSTA GRAĐEVINA. UVJETI MINIMALNO 3 GODINE ISKUSTVA U PROJEKTIRANJU TERMOTEHNIČKIH I TERMOENERGETSKIH SUSTAVA. MINIMALNO SREDNJA STRUČNA SPREMA STROJARSKOG ILI SLIČNOG SMJERA. NAPREDNO SLUŽENJE MS OFFICE (WORD, EXCEL) PROGRAMSKIM PAKETOM. NAPREDNO SLUŽENJE AUTOCAD-OM. VOZAČKA DOZVOLA B KATEGORIJE; AKTIVAN VOZAČ/VOZAČICA.

 • Opis posla: SURADNIK/ICA U PROJEKTIRANJU, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 06.03.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: DJELATNIK/ICA ZA RAD U PROIZVODNJI NA STROJU ZA IZRADU VREĆICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 15.03.2015, Mjesto rada: KERESTINEC, Općina: SVETA NEDELJA, Županija: ZAGREBAČKA

 • Opis posla: SURADNIK/ICA U ZAŠTITI NA RADU I ZAŠTITI OD POŽARA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 06.03.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: SURADNIK/ICA ZA WEB PROGRAMIRANJE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 06.03.2015, Mjesto rada: RIJEKA, Općina: RIJEKA, Županija: PRIMORSKO-GORANSKA

 • Opis posla: VODITELJ/ICA ODJELA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 10.03.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 07.03.2015, Mjesto rada: ČAKOVEC, Općina: ČAKOVEC, Županija: MEĐIMURSKA

 • Opis posla: VODITELJ GRADILIŠTA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 15.03.2015, Mjesto rada: ČAKOVEC, Općina: ČAKOVEC, Županija: MEĐIMURSKA

 • Opis posla: DIPLOMIRANI/A INŽENJER/KA ELEKTROTEHNIKE-PROJEKTANT/ICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 06.03.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: STRUČNI/A SURADNIK/ICA - KONSTRUKTOR/ICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 09.03.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: - SKLAPANJE I OŽIČAVANJE ELEKTRO ORMARA S SKLOPNOM OPREMOM PLC I FREKVENCIJSKIM PRETVARAČIMA - SERVIS STROJEVA S ELEKTRO I ELEKTRONIČKIM UPRAVLJANJEM - POPRAVAK JEDNOSTAVNIJIH ELEKTRONIČKIH KARTICA - ELEKTROMONTAŽA ELEKTRO OPREME NA TERENU NA STROJEVIMA I DIZALICAMA - SERVISIRANJE MOSNIH, TORANJSKIH, PORTALNIH I DRUGIH DIZALICA - RAD NA VISINI DO 30 M - POVREMEN RAD NA TERENU U HRVATSKOJ I INOZEMSTVU PREDNOST IMAJU OSOBE KOJE: - IMAJU ISKUSTVO NA TIM POSLOVIMA - RAD NA RAČUNALU&am

 • Opis posla: STROJARSKI/A TEHNIČAR/KA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 09.03.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: PROJEKTANT / PROJEKTANTICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 07.03.2015, Mjesto rada: SOLIN, Općina: SOLIN, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: VODITELJ/VODITELJICA SLUŽBE ODRŽAVANJA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 27.03.2015, Mjesto rada: VARAŽDIN, Općina: VARAŽDIN, Županija: VARAŽDINSKA

 • Opis posla: ADRIATIKAGENT D.O.O.- PODRUŽNICA RIJEKA, MEĐUNARODNA POMORSKA AGENCIJA, TRAŽI 1 DJELATNIKA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA. POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE: - NAPREDNO POZNAVANJE ENGLESKOG JEZIKA U GOVORU I PISMU - AKTIVNO SLUZENJE MS OFFICE PAKETOM, INTERNETOM - AMBICIOZNA, KOMUNIKATIVNA, ELOKVENTNA, PROAKTIVNA OSOBA, SPREMNA NA PUNI ANGAŽMAN, TIMSKI RAD I KONTINUIRANO UČENJE RAZINA OBRAZOVANJA: - MAGISTAR POMORSKOG FAKUL

 • Opis posla: STRUČNI/A SURADNIK/ICA ZA AERONAUTIKU, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 10.03.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: OPIS POSLA PROJEKTIRANJE STROJARSKIH INSTALACIJA RAZLIČITIH VRSTA GRAĐEVINA. UVJETI MINIMALNO 3 GODINE ISKUSTVA U PROJEKTIRANJU TERMOTEHNIČKIH I TERMOENERGETSKIH SUSTAVA. MINIMALNO VISOKA STRUČNA SPREMA STROJARSKOG ILI SLIČNOG SMJERA. NAPREDNO SLUŽENJE MS OFFICE (WORD, EXCEL) PROGRAMSKIM PAKETOM. NAPREDNO SLUŽENJE AUTOCAD-OM. VOZAČKA DOZVOLA B KATEGORIJE; AKTIVAN VOZAČ/VOZAČICA. PREDNOST KA

 • Opis posla: RADNIK/RADNICA U PROIZVODNJI ELEKTRIČNIH GRIJAČA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 06.03.2015, Mjesto rada: JAKŠIĆ, Općina: JAKŠIĆ, Županija: POŽEŠKO-SLAVONSKA

 • Opis posla: PROJEKTANT/ICA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 20.03.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: SERVISER/KA KLIMA UREĐAJA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 06.03.2015, Mjesto rada: OSIJEK, Općina: OSIJEK, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: PROGRAMER, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.03.2015, Mjesto rada: BLATO, Općina: BLATO, Županija: DUBROVAČKO-NERETVANSKA

 • Opis posla: GRAĐEVINSKI RADNIK/GRAĐEVINSKA RADNICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 07.03.2015, Mjesto rada: VIŠKOVO, Općina: VIŠKOVO, Županija: PRIMORSKO-GORANSKA

 • Opis posla: PROJEKTANT/ICA SURADNIK/ICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 13.03.2015, Mjesto rada: PULA-POLA, Općina: PULA-POLA, Županija: ISTARSKA

 • Opis posla: SERVISER/SERVISERKA RAČUNALA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 05.03.2015, Mjesto rada: GRAČEC, Općina: BRCKOVLJANI, Županija: ZAGREBAČKA

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 07.03.2015, Mjesto rada: ČAKOVEC, Općina: ČAKOVEC, Županija: MEĐIMURSKA

 • Opis posla: POSLOVI GRAĐEVINSKOG TEHNIČARA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 15.03.2015, Mjesto rada: ČAKOVEC, Općina: ČAKOVEC, Županija: MEĐIMURSKA

 • Opis posla: STRUČNI/A SURADNIK/ICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 06.03.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: STRUČNI/A SURADNIK/CA U MEHANIZACIJI, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 06.03.2015, Mjesto rada: SEVERIN, Općina: SEVERIN, Županija: BJELOVARSKO-BILOGORSKA

 • Opis posla: STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE INFORMATIKE (M/Ž), Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 06.03.2015, Mjesto rada: KOPRIVNICA, Općina: KOPRIVNICA, Županija: KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

 • Opis posla: STRUČNI/A SURADNIK/ICA - DIZAJNER/ICA INTERIJERA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 06.03.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: STRUČNI/A SURADNIK/ICA - PROJEKTANT/ICA BRODSKIH KONSTRUKCIJA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 09.03.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: SERVISER/SERVISERKA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 11.03.2015, Mjesto rada: RIJEKA, Općina: RIJEKA, Županija: PRIMORSKO-GORANSKA

 • Opis posla: DIZAJNIRANJE, GRAFIČKA PRIPREMA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 06.03.2015, Mjesto rada: POREČ-PARENZO, Općina: POREČ-PARENZO, Županija: ISTARSKA

 • Opis posla: STRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA ZA INFORMATIKU, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 06.03.2015, Mjesto rada: RIJEKA, Općina: RIJEKA, Županija: PRIMORSKO-GORANSKA

 • Opis posla: -ORGANIZACIJA RADA U PROIZVODNJI -ČITANJE NACRTA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 31.03.2015, Mjesto rada: BELIŠĆE, Općina: BELIŠĆE, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: PROGRAMER / PROGRAMERKA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 07.03.2015, Mjesto rada: SPLIT, Općina: SPLIT, Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Opis posla: FOTOGRAF/FOTOGRAFKINJA DIGITALNE FOTOGRAFIJE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 05.03.2015, Mjesto rada: VELIKA GORICA, Općina: VELIKA GORICA, Županija: ZAGREBAČKA

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 05.03.2015, Mjesto rada: KRAPINA, Općina: KRAPINA, Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA

 • Opis posla: STRUČNI/A SURADNIK/ICA-PROJEKTANT/ICA NAMJEŠTAJA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 13.03.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: INFORMATIČAR/INFORMATIČARKA SURAĐIVANJE U TEHNIČKOJ PRIPREMI I IMPLEMENTACIJAMA TAXI SUSTAVA, PRUŽANJE TEHNIČKE PODRŠKE KRAJNJIM KORISINICIMA I DJELATNICIMA, USKLAĐIVANJE RADA S DRUGIM ODJELIMA (CALL CENTAR, TAXI PRIJEVOZ, ODRŽAVANJE RAČUNALA I IT INFRASTRUKTURE, ODRŽAVANJE ODNOSA S POSTOJEĆIM KLIJENTIMA., Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 12.03.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: NACRTI, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 06.03.2015, Mjesto rada: ČAKOVEC, Općina: ČAKOVEC, Županija: MEĐIMURSKA

 • Opis posla: STRUČNI/A SURADNIK/ICA PRI TESTIRANJU INDUSTRIJSKIH VODA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 06.03.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: TEHNIČKI/A CRTAČ/ICA - MJERNIK, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 04.03.2015, Mjesto rada: BJELOVAR, Općina: BJELOVAR, Županija: BJELOVARSKO-BILOGORSKA

 • Opis posla: , Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 07.03.2015, Mjesto rada: ROVINJ-ROVIGNO, Općina: ROVINJ-ROVIGNO, Županija: ISTARSKA

 • Opis posla: POMOĆNI/A RADNIK/ICA U SERVISU SAMOPOSLUŽNIH APARATA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 27.03.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: OVLAŠTENI/A KATASTARSKI REFERENT/ICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 06.03.2015, Mjesto rada: NAŠICE, Općina: NAŠICE, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

 • Opis posla: STRUČNI/A REFERENT/ICA ZA GEODETSKE POSLOVE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 06.03.2015, Mjesto rada: ZADAR, Općina: ZADAR, Županija: ZADARSKA

 • Opis posla: SURADNIK/ICA ZA PROGRAMIRANJE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 16.03.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: STRUČNI/A REFERENT/ICA ZA KATASTARSKE POSLOVE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 06.03.2015, Mjesto rada: ZADAR, Općina: ZADAR, Županija: ZADARSKA

 • Opis posla: VODIČ DEMONSTRATOR/ICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 06.03.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: SURADNIK/ICA ZA PROJEKTIRANJE, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 16.03.2015, Mjesto rada: ZAGREB, Općina: GRAD ZAGREB, Županija: GRAD ZAGREB

 • Opis posla: STRUČNI/A REFERENT/ICA, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 06.03.2015, Mjesto rada: OSIJEK, Općina: OSIJEK, Županija: OSJEČKO-BARANJSKA

Kartice koje prihvaćamo:

American Express MasterCard Maestro

Visa

Sigurnosna kupnja obavlja se putem payment gateway servisa

Jamstva sigurne online kupnje

Verified by Visa

MasterCard SecureCode